Sharing is, indeed, sexy!

Ghent

Bộ Giáo dục Flemish tự hào công bố học bổng Master Mind tại Đại học Ghent. Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc trong học tập cho các chương trình thạc sĩ ở Flanders và Brussels.

Ước tính 30 sinh viên quốc tế (được chia cho các tổ chức giáo dục đại học Flemish khác nhau) sẽ có thể được hưởng lợi từ học bổng Master Mind để bắt đầu nghiên cứu trong năm học 2019-2020.

Đại học Ghent là một trường đại học hàng đầu và là một trong những trường đại học lớn ở Bỉ. 11 khoa của nó cung cấp một loạt các khóa học và tiến hành nghiên cứu chuyên sâu trong một loạt các lĩnh vực khoa học. Học bổng bao gồm khoản trợ cấp tối đa 8000 € mỗi năm học.

  • Bậc học: học bổng dành cho sinh viên theo đuổi bằng thạc sĩ
  • Môn học: học bổng bao gồm những chương trình dạy bằng tiếng Anh
  • Giá trị học bổng: tiền học hàng năm cho sinh viên là 110.8 €. Mức độ này sẽ tăng mỗi năm. Trong chương trình thạc sĩ 2 năm (120ECTS), mức chính xác nhất cho năm 2020- 2021 sẽ được thông báo đến người thụ hưởng Master Mind trước ngày 1/9/2020. Chi phí đi lại, thị thực, bảo hiểm sẽ không có trong học bổng
  • Quốc tịch: toàn cầu
  • Số lượng học bổng: có sẵn 1 số lượng học bổng
  • Học bổng có thể nhận được tại Bỉ

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: tân sinh viên quốc tế đã được nhận vào bất kỳ chương trình thạc sĩ dyaj bằng tiếng Anh

  • Chỉ những sinh viên được xét duyệt học lực sẽ được cân nhắc
  • Chỉ những sinh viên không theo học chương trình cao học Flemish mới được cân nhắc
  • Tất cả các quốc tịch đều có thể đăng ký, nhưng bằng đại học trước đó nên từ các cơ sở cao học ngoài Flanders

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 1/3/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn ứng tuyển nhập học nên nộp trước 1/3

Ứng viên ứng tuyển học bổng qua link: https://www.ugent.be/prospect/en/administration/application/application-degree

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây