university-of-oregon-ftr

Đại học Oregon đang mở đơn ứng tuyển học bổng ICSP dành cho sinh viên quốc tế đang theo đuổi chương trình sau đại học. Học bổng mở cho những sinh viên của trường Oregon và những sinh viên năm nhất sắp nhập học và những sinh viên chuyển đến, sinh viên mới ra trường và những cử nhân mới.

Mục tiêu của học bổng này là hỗ trợ những sinh viên quốc tế có thể chứng minh nhu cầu được hỗ trợ tài chính và những mặt vượt trội của mình.

Đại học Oregon là viện đại học công lập nghiên cứu hàng đầu ở Eugene, Oregon, thành lập năm 1876. Viện đại học đã đạt ghi nhận bởi Carnegie Classification là “ có hoạt động nghiên cứu sôi nổi và có 19 trung tâm và viện nghiên cứu.” Đại học Oregon là thành viên của Hiệp hội các viện đại học Mỹ (Association of American University) vào năm 1969

Bậc học: Học bổng dành cho những sinh viên học chương trình sau đại học

Môn học: Học bổng cho phép học những môn học của trường đại học

Giá trị học bổng: Những sinh viên ICSP được chọn sẽ được miễn học phí từ 0 đến 15 tín chỉ một kỳ. Lượng học bổng sẽ được duy trì bằng nhau mỗi kỳ.

Số lượng học bổng: Không có thông tin

Quốc tịch: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng có thể được nhận tại Mỹ

Yêu cầu:

Điều kiện đầu vào: Ứng viên phải đạt những tiêu chí sau:

  1. Ứng viên phải nhận được sự công nhận hoặc hoàn toàn được nhận vào Đại học Oregon. Sinh viên mới phải đăng ký nhập học vào Đại học Oregon năm học 2019- 2020 trước 15/01/2019
  2. Ứng viên không mang quốc tịch Mỹ, công dân Mỹ, hoặc đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính từ liên bang Mỹ.
  3. Ứng viên phải chứng minh tài chính và đạt yêu cầu tối thiểu 3.0 điểm GPA.

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên với ngôn ngữ thứ nhất không phải tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về sự thành thạo tiếng anh theo yêu cầu của nhà trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/02/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Truy cập vào bảng điều khiển học bổng của Đại học Oregon và nộp đơn ứng tuyển, đơn ISSS Endowed Scholarships và đơn ICSP Scholarship. Tất cả đơn và thư tham khảo phải được nộp trước 01/02/2019, trước 4h chiều theo múi giờ Thái Bình Dương (PST).

Đơn ứng tuyển

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: