Geneva-AcademyĐơn ứng tuyển được mở cho thạc sỹ luật (LLM)  học bổng Luật nhân đạo quốc tế và Nhân quyền (2018- 2019) tại Học viện Geneva ở Thụy Sĩ. Học viện cấp học bổng toàn phần và bán phần cho thạc sĩ luật. Học bổng bán phần bao gồm học phí. Học bổng toàn phần bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt tại Geneva trong 10 tháng.

Khóa học sau đại học 1 năm này cung cấp chương trình đào tạo nâng cao, toàn diện và mang tính thực hành trong Luật nhân đạo  quốc tế (IHL), luật nhân quyền quốc tế (IHRL), luật tội phạm quốc tế, cũng như sự giao thoa giữa chúng.

Học viện Geneva là một viện nghiên cứu và giáo dục dẫn đầu trong lĩnh vực luật nhân đạo quốc tế (IHL) và nhân quyền (HR). Sinh viên của Học viện Geneva có cơ hội được giảng dạy bởi những học giả hàng đầu trong lĩnh vực này.

Bậc học: Học bổng dành cho chương trình sau đại học

Môn học: trong lĩnh vực thạc sĩ luật trong luật nhân đạo quốc tế (IHL) và nhân quyền (HR)

Giá trị học bổng: Học viện đưa ra học bổng toàn phần và bán phần cho những thạc sĩ luật. Học bổng bán phần bao gồm tiền học. Học bổng toàn phần bao gồm tiền học và chi phí sinh hoạt tại Geneva trong 10 tháng

Quốc tịch: Học bổng dành cho các sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng:  chưa xác định

Học bổng có thể nhận tại Thụy Sĩ

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đạt được những yêu cầu sau: Ứng viên phải có:

  • 1 bằng Luật (nhận vào tháng 6 gần nhất) cho phép ứng viên tham gia vào kỳ thi; hoặc 1 bằng khác nếu ứng viên có một khoảng thời gian nhất định đào tạo luật quốc tế và những khóa học liên quan đến chương trình học bổng (ví dụ: luật nhân quyền quốc tế, luật nhân đạo quốc tế, luật tôị phạm quốc tế)
  • 1 bản hồ sơ học tập thuyết phục
  • Bằng chứng cho thấy mối quan tâm của ứng viên đối với môn học trong chương trình (ví dụ: kinh nghiệm chuyên môn, thực tập, khóa học hè, tham gia hội thảo, ấn phẩm được xuất bản, …)
  • Sự thành thạo tiếng Anh tốt: Ứng viên phải có khả năng thể hiện, qua một bài kiểm tra, rằng khả năng tiếng Anh của bản thân đạt một trình độ đủ để tham gia và hoàn thành khóa học tại Học viện Geneva. Yêu cầu này không được áp dụng nếu (1) Ngôn ngữ mẹ đẻ của ứng viên là tiếng Anh; (2) Ứng viên đã tham gia khóa học cử nhân hoặc thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh; (3) Ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chuyên môn tại môi trường nói tiếng Anh 
  • 1 vốn kiến thức về tiếng Pháp là một lợi thế bởi vì sinh viên có thể phải tham gia hội thảo và thuyết trình bằng tiếng Pháp

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên phải có khả năng thể hiện, qua một bài kiểm tra, rằng khả năng tiếng Anh của bản thân đạt một trình độ đủ để tham gia và hoàn thành khóa học tại Học viện Geneva. Yêu cầu này không được áp dụng nếu (1) Ngôn ngữ mẹ đẻ của ứng viên là tiếng Anh; (2) Ứng viên đã tham gia khóa học cử nhân hoặc thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh; (3) Ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chuyên môn tại môi trường nói tiếng Anh

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/02/2019

 

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên ứng tuyển qua đơn trực tuyến. Đơn trực tuyến được chia thành 4 bước sau đây

  1. Quyết định ứng tuyển (1) không học bổng, (2) với học bổng toàn phần; (3) với học bổng bán phần
  2. Điền đầy đủ đơn
  3. Đính kèm những tài liệu được yêu cầu
  4. Nộp đơn

Ứng viên hãy đảm bảo có đủ thông tin và giấy tờ yêu cầu trước khi ứng tuyển.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: