0336d488c46c2d0daefc154facdcefe0-rimg-w1300-h648-gmir

Học viện Alan Turing mở đơn ứng tuyển học bổng cho sinh viên các nước EU và quốc tế có nguyện vọng theo học chương trình Tiến sĩ đến từ bất cứ ngành học nào.

Học bổng hướng tới những ứng viên tài năng với nguyện vọng theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học dữ liệu đang được ưa thích hiện nay.

Học viện Alan Turing là học viện khoa học dữ liệu quốc gia tại Vương Quốc Anh, được thành lập vào năm 2015. Học viện mang tên nhà toán học và người tiên phong trong lĩnh vực điện toán người Anh - Alan Turing.

Chương trình tiến sĩ tại Turing cung cấp đầy đủ điều kiện thuận lợi cho sinh viên để hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại trường đại học hàng đầu thế giới, cũng như cơ hội hiếm có được học tập trong môi trường nghiên cứu thân thiện.

Sinh viên học tập tại học viện Alan Turing được cung cấp cơ hội duy nhất theo học bậc Tiến sĩ tại môi trường nghiên cứu đa ngành với hơn 400 nhà nghiên cứu từ các lĩnh vực khác nhau cùng làm việc.

Học bổng Turing hỗ trợ sinh viên mở rộng chuyên sâu nghiên cứu thông qua việc hợp tác với cộng đồng khoa học dữ liệu và trí thông minh nhân tạo của trường nói riêng và quốc tế nói riêng.

  • Bậc học: Học bổng dành cho các ứng viên theo học chương trình Tiến sĩ.
  • Ngành học: Học viện Alan Turing chào đón các ứng viên tiềm năng, chủ động đến từ bất cứ ngành học liên quan mật thiết đến khoa học dữ liệu và trí thông minh nhân tạo hoặc các ứng viên phù hợp với tiêu chí của học viện.
  • Giá trị học bổng: Turing cung cấp khoản học bổng đầy giá trị bao gồm: miễn thuế 20,500 bảng mỗi năm, phí đi lại và phí quỹ hội ng, học phí trong vòng 3.5 năm.
  • Quốc tịch: Học bổng dành cho ứng viên các nước EU và quốc tế.
  • Số lượng: Học viện Alan Turing và Đại học Birmingham cung cấp số học bổng nhất định hằng năm nhằm khuyến khích các sinh viên hoàn thành chương trình tiến sĩ được tài trợ đầy đủ.

Học bổng có thể được nhận tại Anh.

Yêu cầu:

Yêu cầu Tiếng Anh: Ứng viên tham gia cần phải thành thạo tiếng Anh.

Các ứng viên tham gia thông qua đại học Birmingham. Các đơn ứng tuyển phải đăng ký chương trình Tiến sĩ tại học viện Alan Turing. Trong đơn ứng tuyển, ứng viên cần nêu rõ tên người hướng dẫn và tiêu đề của dự án theo nguyện vọng của bản thân. Học viện sẽ hoàn tất việc đánh giá vòng loại của các đơn ứng tuyển, các ứng viên được chọn được mời đến trường vào đầu tháng 2 năm 2019. Nếu qua được vòng đầu, ứng viên sẽ được mời tham dự buổi phỏng vấn chi tiết tại học viện Alan Turing.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 22/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: