university-ontario-institute-of-technology-campus-image

Học viện Công nghệ Đại học Ontario trao phần thưởng cho những bài nghiên cứu của sinh viên chưa tốt nghiệp trong những lĩnh vực khác nhau. Học bổng dành cho công dân Canada và công dân quốc tế.

Ứng viên với Tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về việc sử dụng tiếng Anh thành thạo bởi trường đại học

Học viện Công nghệ Đại học Ontario là thành viên của trường Đại học thể thao Ontario (OUA) và Hiệp hội thể thao liên trường Canada (CIS), và tham gia các giải đấu thể thao bao gồm chèo thuyền, môn bi đá trên băng (curling, golf, cầu lông, hockey và bóng đá nam nữ)

Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên chương trình nghiên cứu bậc đại học

Môn học: trong lĩnh vực sau:

 • Chuyên ngành Kinh doanh và Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành Giáo dục
 • Chuyên ngành Kỹ thuật và Áp dụng khoa học
 • Chuyên ngành Hệ thống năng lượng và Khoa học hạt nhân
 • Chuyên ngành Khoa học sức khỏe
 • Chuyên ngành Khoa học
 • Chuyên ngành Khoa học xã hội và Nhân đạo

Giá trị học bổng: 2 học bổng được trao

 • Phần thưởng UOIT Star: sinh viên sẽ nhận được $4500 đến $6000 cho khoảng thời gian 12 đến 16 tuần (Tháng 5 đến tháng 8) cho toàn thời gian tham gia công việc nghiên cứu
 • Phần thưởng NSERC: sinh viên sẽ nhận được $6000 cho 16 tuần (tháng 5 đến tháng 8) cho việc tham gia dự án nghiên cứu toàn thời gian

Số lượng học bổng: 2 học bổng

Quốc tịch: Học bổng dành cho công dân Canada và công dân quốc tế

Học bổng có thể được nhận tại Canada

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau

Phần thưởng UOIT Star: ứng viên phải đạt các tiêu chí sau

 1. Là công dân Canada, công dân Canada vô thời hạn hoặc sinh viên quốc tế
 2. Đăng ký là sinh viên chương trình cử nhân trường Học viện Công nghệ Đại học Ontario (tại thời điểm ứng tuyển)
 3. Trong thời gian học trước đây, đạt được điểm trung bình ít nhất là B- (70%, 2.7 GPA)
 4. Đã hoàn thành ít nhất 1 năm khóa học đại học (2 học kỳ) trước khi bắt đầu dự án nghiên cứu (tháng 5/2018)

Phần thưởng NSERC: ứng viên phải đạt các tiêu chí sau

 1. Là công dân Canada hoặc công dân Canada vô thời hạn
 2. Đăng ký là sinh viên chương trình cử nhân tại một trường đại học (tại thời điểm ứng tuyển)
 3. Trong thời gian học trước đây, đạt được điểm trung bình ít nhất là B- (70%, 2.7 GPA)
 4. Đã hoàn thành ít nhất 1 năm khóa học đại học
 5. Có 1 USRA mỗi năm (1/4 đến 31/3) và tối đa 3 USRAs trong suốt năm tháng học đại học
 6. Đã đăng ký 1 bằng cử nhân tại 1 trường đại học đạt điều kiện trong ít nhất 1 trong 2 kỳ ngay trước phần thưởng ( sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện ứng tuyển với điều kiện là họ không phải bắt đầu chương trình về khoa học tự nhiên hay kỹ sư trong suốt kỳ của học bổng, tháng 5 đến tháng 8 2018)

Yêu cầu ngôn ngữ: Ứng viên với tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về sự thành thạo tiếng Anh bởi nhà trường

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 21/1/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên có thể ứng tuyển vào dự án ngoài chuyên ngành của mình, với điều kiện là ứng viên phải hội tụ đủ kỹ năng và điều kiện yêu cầu trong mô tả dự án. Ví dụ, sinh viên chuyên ngành Khoa học có thể ứng tuyển vào dự án của chuyên ngành Khoa học sức khỏe nếu họ đạt đủ yêu cầu nêu ra trong phần mô tả

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây