Đại học Bristol hạ điểm chuẩn đầu vào để tạo cơ hội cho nhiều sinh viên tiềm năng có hoàn cảnh khó khăn được học tập tại trường

Trường Luật của Đại học Bristol đang cung cấp hai Học bổng Tư pháp Toàn cầu toàn thời gian cho sinh viên đại học đang học để lấy bằng LLB.

Chương trình dành cho tất cả các ứng viên quốc tế được phân loại là một sinh viên nước ngoài cho các mục đích lệ phí.

Trường Luật của Đại học Bristol cung cấp một nền giáo dục hàng đầu thế giới. UBSL cung cấp một loạt các khóa học được và cơ hội tăng cường việc làm.

Tại sao là Đại học Luật Bristol? Bên cạnh các khóa học và chương trình của họ, Trường Luật điều hành một loạt các hoạt động ngoại khóa cung cấp kinh nghiệm làm việc, phát triển kỹ năng và giúp định hướng con đường sự nghiệp của ứng viên.

Bậc học: Chương trình sẽ được trao cho sinh viên có bằng cấp đại học về Luật (LLB)

Quốc tich: sinh viên từ các nước trên thế giới

Giá trị học bổng: Trường đại học sẽ cung cấp £ 9.000 mỗi ứng cử viên đạt giải. Các giải thưởng chỉ có thể được sử dụng như hình thức miễn học phí.

Yêu cầu:

Các ứng viên phải nộp đơn để bắt đầu bằng cấp đại học toàn thời gian về Luật (LLB) tại Đại học Bristol vào tháng 9 năm 2019..

Yêu cầu nhập học: Nếu ứng viên học tại một trường học, cao đẳng hoặc đại học bên ngoài Vương quốc Anh, ứng viên cần kiểm tra các yêu cầu đầu vào cụ thể của quốc gia.

Yêu cầu về ngôn ngữ: Học sinh có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh cũng cần đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh của chúng tôi.

 

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30/06/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách đăng ký: trước khi đăng ký giải thưởng, ứng viên cần tham gia hoặc giữ lời đề nghị nhập học một khóa học luật đại học trong trường đại học. Sau quá trình này, ứng viên đủ điều kiện để ứng tuyển cơ hội này trực tuyến.

Tài liệu hỗ trợ: Một bảng điểm, thư giới thiệu, một tuyên bố, một bài tiểu luận và các tài liệu khác yêu cầu tại thời điểm nộp đơn.

 

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây