12

Đại học Aston hân hạnh cung cấp các giải thưởng quốc tế cho sinh viên quốc tế có trình độ tốt muốn học Kế toán và Tài chính tại Aston.

Aston chào đón sinh viên đến từ tất cả hoàn cảnh. Chương trình dành cho sinh viên quốc tế học sau đại học đăng ký các chương trình Thạc sĩ toàn thời gian bắt đầu từ tháng 9 năm 2019.

Đại học Aston cung cấp cơ hội để có được kinh nghiệm và kiến thức trong ngành để định hình sự nghiệp của ứng viên.

Tại sao là Đại học Aston? AU cam kết tuyên bố những cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời cho những sinh viên sẵn sàng có những bước tiến trong sự nghiệp ở cấp độ tiếp theo để thay đổi thế giới.

Bậc học: Ứng viên sau đại học ứng tuyển vào Kế toán và Tài chính toàn thời gian và Thạc sĩ Kế toán và Tài chính quốc tế đủ điều kiện cho cơ hội này.

Quốc tich: sinh viên từ các nước trên thế giới

Giá trị học bổng: Trường sẽ cung cấp £ 3.000 và £ 5.000 cho các chương trình học bắt đầu vào năm học 2019/20.

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện, ứng viên phải là sinh viên quốc tế (những người trả phí khóa học quốc tế.) Sinh viên EU cũng được hoan nghênh đăng ký.

Yêu cầu nhập học: Sinh viên có nền tảng kế toán (kinh nghiệm học tập hoặc làm việc), có thể xem xét khóa học Tài chính Kế toán Quốc tế.

Yêu cầu về ngôn ngữ: Học sinh có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh cũng cần đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh của chúng tôi.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 03/06/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách đăng ký: Để đăng ký, ứng viên sẽ cần phải có lời đề nghị cho chương trình Tài chính kế toán MSc hoặc Kế toán tài chính quốc tế bắt đầu vào tháng 9 năm 2019. Gửi một tuyên bố cá nhân ngắn để hỗ trợ cho đơn xin nhận giải thưởng của ứng viên. Tuyên bố cá nhân nên giải thích lý do tại sao ứng viên là một ứng cử viên phù hợp cho khoản tài trợ này và có thể được gửi trực tuyến.

Tài liệu hỗ trợ: Tuyên bố cá nhân ngắn (không quá 500 từ), bảng điểm chính thức, với bản dịch tiếng Anh chính thức, của các lớp đại học của bạn cho đến nay.

 

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây