Copenhagen-Business-School

Ứng viên có quan tâm đến việc tổ chức các chương trình nghiên cứu mới? Vì vậy, ứng viên có thể tham gia học bổng tiến sĩ của khoa tổ chức tại trường kinh doanh Copenhagen.

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế và nhằm mục đích khiến mọi người hiểu cách tổ chức công cộng tự tổ chức trong các nền dân chủ hiện đại phức tạp.

Trường Kinh doanh Copenhagen được thành lập năm 1917 vì sự tiến bộ của giáo dục và nghiên cứu kinh doanh. Phòng Tổ chức tiếp cận để hiểu các tổ chức và hiện tượng tổ chức ở tất cả các cấp.

Tại sao là trường kinh doanh Copenhagen này? Tại trường, sinh viên sẽ có được cơ sở vật chất và sự kiện để thể hiện tài năng của họ trong các lĩnh vực khác nhau. Các giáo sư của họ sẽ đảm bảo rằng ứng viên làm tốt trong lĩnh vực đã chọn và duy trì một tính cách tuyệt vời.

Giá trị học bổng: Thời gian của khóa học này là 3 năm. Trường sẽ cung cấp học phí, không gian văn phòng, trợ cấp du lịch cộng với tiền lương. DKK 23.770 (tương đương 3.160 euro) lên tới 28.964 DKK (tương đương 860 euro) tùy theo thâm niên, cộng với đóng góp lương hưu với tổng số 17,1% của 85% mức lương cơ bản.

Yêu cầu:

Các tiêu chí đủ điều kiện nên được tuân theo bởi các ứng viên-

  • Đối với giải thưởng này, Công dân của bất kỳ quốc tịch nào cũng đủ điều kiện.
  • Họ có thể đăng ký chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực tổ chức công cộng và tham gia các hội thảo và các hoạt động khác của trung tâm trong chương trình như cách thức mới trong quản lý khủng hoảng công cộng, các loại quan hệ đối tác công / tư, Tạo và đo lường giá trị công cộng, Đổi mới công cộng, và sự phát triển của bộ máy quan liêu trong bối cảnh khu vực công của Đan Mạch.
  • Để đủ điều kiện, ứng viên cần được đào tạo cơ bản ở cấp độ Thạc sĩ và được lựa chọn trên cơ sở điểm cao từ các trường đại học của họ.

Yêu cầu nhập học: Trước khi đăng ký khóa học này, ứng viên phải hoàn thành chương trình học thạc sĩ.

Yêu cầu về ngôn ngữ: Học sinh có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh cũng cần đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh của chúng tôi.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 25/06/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách đăng ký: Người tham gia cần được nhận vào học chương trình tiến sĩ tại trường và sau đó nộp đơn đăng ký. Ứng viên sẽ nhận được một email xác nhận đơn đăng ký và nếu ứng viên không nhận được email đó, vui lòng liên hệ với HR Services, Tel.: +45 3815..

Tài liệu hỗ trợ: Có một yêu cầu đính kèm sơ yếu lý lịch ngắn gọn, một danh sách các bài báo và xuất bản, bản sao của bài viết và tài liệu được lựa chọn cho các kỹ năng tiếng Anh.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây