vol19no3-08

Tổ chức Công nghệ Châu Á hiện đang cấp học bổng ngành Gender and Fisheries tại AIT (Học bổng GAFS-AIT) nhằm đào tạo các sinh viên Đại học với các thành tích xuất sắc.

Hai học bổng bán phần dành cho các ứng viên quốc tế có mong muốn theo học chương trình Thạc sĩ ngành Giới tính and Thuỷ sản trong Bộ phận Môi trường, Tài nguyên và Phát triển (SERD)

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Ngành học: NA
 • Giá trị học bổng: Bao gồm toàn bộ học phí
 • Số lượng học bổng: 2
 • Đối tượng: Ứng viên quốc tế
 • Học bổng có giá trị tại Thái Lan

Yêu cầu:

Điều kiện học bổng:

Các ứng viên cần phải đáp ứng các tiêu chí được đưa ra:

Ứng viên phải có thành tích học tập tốt bằng Cử nhân. Ứng viên cũng cần phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện cho AIT

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/3/2019 hoặc 30/6/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Để đăng ký học bổng các ứng viên cần phải ghi danh vào Tổ chức chương trình Thạc sĩ
 • Các tài liệu đính kèm: Các ứng viên cần viết một lá thư bày tỏ cá nhân về sự quan tâm đối với nghiên cứu gender and fisheries trong đơn đăng ký.
 • Yêu cầu nhập học: Để nghiên cứu chương trình Thạc sĩ ứng viên cần có một bằng Cử nhân, điểm đại học trên trung bình và yêu cầu GPA tối thiếu để nhập học. Các ứng viên cũng cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan tới chương trình học thuật AIT
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Ứng viên sẽ được chấp nhận với điều kiện họ phải đạt 6.0 AIT-EET yêu cầu Anh ngữ
 • Lợi ích: Mỗi học bổng sẽ bao gồm toàn bộ học phí cho 15 tín chỉ học bổng GAFS-AIT. Các ứng viên ngoại lệ có thể có thêm tín chỉ học bổng từ AIT

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây