Sheffield Hallam University

Học bổng Transform Together dành cho các sinh viên quốc tế và sinh viên khối các nước châu Âu (không mang quốc tịch Anh) ứng tuyển vào một khóa học đại học hoặc sau đại học toàn thời gian tại Đại học Sheffield Hallam năm học 2019/20

 • Bậc học: khóa học đại học hoặc sau đại học
 • Số lượng học bổng: không xác định
 • Giá trị học bổng: miễn giảm 50% học phí cho khóa học sau đại học và cho mỗi năm học của khóa học đại học. Cho khóa học sau đại học mà dài 2 năm hoặc hơn, giảm 50% học phí chỉ được áp dụng cho học phí năm đầu tiên
 • Quốc tịch: sinh viên quốc tế và sinh viên khối các nước Liên minh châu Âu (không gồm Anh quốc)

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện nộp đơn xin một trong những học bổng này, ứng viên phải:

 • Là sinh viên quốc tế hoặc Liên minh Châu Âu (không thuộc Vương quốc Anh) nộp lệ phí
 • Dành cho sau đại học - đã đạt được tối thiểu 2.1 hoặc tương đương bằng danh dự của ứng viên và phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiếng Anh và học thuật cho khóa học của bạn.
 • Dành cho học đại học - đã đạt được hoặc vượt quá các yêu cầu đầu vào tiếng Anh và học thuật cho khóa học
 • Có một lời đề nghị cho một khóa học đại học hoặc sau đại học được giảng dạy toàn thời gian tại Đại học Sheffield Hallam.
 • Tự tài trợ cho việc học của ứng viên
 • Có thể trả bất kỳ khoản phí bổ sung nào mà khóa học có thể yêu cầu, ví dụ như các chuyến đi thực địa

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/5/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Để đăng ký học bổng Transform Together, ứng viên phải nhận được một lời đề nghị cho một khóa học toàn thời gian tại Đại học Sheffield Hallam cho năm tương ứng. Nếu ứng viên chưa đăng ký một khóa học, vui lòng truy cập trực tuyến để tìm một khóa học và ứng tuyển. Khi ứng viên đã chấp nhận lời đề nghị học một khóa học, ứng viên có thể nộp đơn xin học bổng trực tuyến trước hạn chót - ngày 31 tháng 5 năm 2019 để nhập học tháng 9 năm 2019.

Điều quan trọng là truy cập trang web chính thức (liên kết được tìm thấy bên dưới) để tải mẫu đơn và để biết thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng này.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: