quensland

Ứng viên hiện có thể nộp hồ sơ học bổng Khoa học Quốc tế tại Đại học Queensland, Úc. Sinh viên quốc tế đủ điều kiện để nộp đơn xin học bổng ngoài công dân Úc và thường trú nhân.

Đại học Queensland là trường nghiên cứu chuyên sâu trong số 50 trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới, cung cấp sự lựa chọn đang dạng và cơ hội học tập bậc đại học và sau đại học.

Học sinh phải đạt được mức OP (Hệ thống xếp hạng của tiểu bang Queensland dùng để quyết định nhận học sinh) tối thiểu là 11 hoặc tương đương nếu có nguồn gốc từ một tiểu bang hoặc lãnh thổ khác của Úc hoặc để tiếp tục học sinh có điểm trung bình tối thiểu 4.0.

Bậc học: Học bổng có sẵn để học tập bậc đại học và sau đại học.

Đối tượng học bổng:

1. Bậc Cử nhân:

Khoa học Tiên tiến (Bằng danh dự)

Kinh doanh Nông nghiệp

Khoa học Nông nghiệp (Bằng danh dự)

Khoa học Y sinh

Công nghệ Sinh học (Bằng danh dự)

Quản lý Môi trường (Bằng danh dự)

Khoa học Môi trường (Bằng danh dự)

Nghiên cứu Khoa học về Ngựa

Toán học

Khoa học Sự an toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (Bằng danh dự)

Quy hoạch vùng và thị trấn

Khoa học

Nông nghiệp Bền vững

Khoa học Thú y (Bằng danh dự)

Công nghệ Thú y

Khoa học Động vật Hoang dã

2. Bậc Thạc sĩ:

Kinh doanh Nông nghiệp

Khoa học Nông nghiệp

Khoa học Động vật

Tin Sinh học

Công nghệ sinh học

Sinh học Bảo tồn

Khoa học Bảo tồn

Quản lý Môi trường

Toán học Tài chính

Khoa học và Công nghệ Thực phẩm

Khoa học Thông tin Địa lý

Công nghệ Cộng hưởng từ

Tài nguyên Khoáng sản

Sinh học Phân tử

Công nghệ Hình ảnh Phân tử

Khoa học An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Công nghệ Lượng tử (bắt đầu học kỳ 2 năm 2019)

Khoa học

Kế hoạch vùng và đô thị

Khoa học Thú y

Giá trị học bổng: Học bổng trị giá $ 3.000.

Số lượng học bổng: không rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

  • Là sinh viên quốc tế tại Úc.
  • Đến ngày kết thúc học bổng, ứng viên phải gửi tất cả các giấy tờ liên quan để đáp ứng các điều kiện từ Đại học Queensland.
  • Chứng minh kết quả học tập xuất sắc.
  • Được tuyển sinh vào ít nhất một ngành học với thời gian học tối thiểu một năm (toàn thời gian ) do Khoa Khoa học UQ quản lý.
  • Được ghi danh vào học kỳ đầu tiên tại Đại học Queensland.

Yêu cầu về tiếng Anh: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiếng Anh của trường đại học

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ

Nộp đơn đăng ký trực tiếp chương trình đại học hoặc sau đại học chính thức của UQ để đủ điều kiện học tập các ngành Khoa học (được liệt kê trong Phụ lục) đến Đại học Queensland hoặc thông qua những chi nhánh của trường tại nước sở tại mà bạn đang sinh sống. https://future-students.uq.edu.au/apply

Bộ phận tuyển sinh quốc tế UQ

Tầng 2, Tòa nhà JD Story, Đại học Queensland, Brisbane, Queensland, 4072 Úc

Email: applicationstatus-at-uq.edu.au

Lưu ý: 

Ứng viên sẽ đóng phí khi nộp đơn Đại học Queensland nếu là sinh viên quốc tế.

Ứng viên khi nộp hồ sơ phải đi kèm với Mã sinh viên Đại học Queensland. Ứng viên phải đáp ứng đủ những điều kiện bao gồm trong đơn xin học bổng trước ngày kết thúc nộp hồ sơ học bổng

Hoàn thành và nộp mẫu đơn xin học bổng Khoa học Quốc tế trực tuyến (science.uq.edu.au/international-scholarships)

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: