icms 3

The International College of Management, Sydney -ICMS (Trường Quản lý Quốc tế Sydney ) là trường kinh doanh hàng đầu, cung cấp sự cân bằng giữa quản lý và đào tạo thực hành trong nền văn hóa đổi mới và khởi nghiệp kinh doanh. Đây là một cộng đồng với các học giả, các chuyên gia trong ngành và sinh viên làm việc cùng nhau để đào tạo ra các nhà lãnh đạo tương lai trong kinh doanh, sự kiện, khách sạn, kinh doanh quốc tế, du lịch quốc tế, quản lý tài sản và thể thao.

The International College of Management, Sydney (ICMS) is possibly one of the most stunning buildings in Sydney. In case you think you recognise it you probably do as its hosted many celebrity weddings such as Nicole Kidman and Keith Urban and was also used for filming in the Great Gatsby with Leonardo DiCaprio. They had to take these huge palms out for filming and put them back afterwards.

icms 6

ICMS-Media-3-1

ICMS, Sydney đang mở cơ hội trao một học bổng cho một sinh viên quốc tế bắt đầu học tập tại trường vào tháng 5 năm 2018.

Bậc học: Cử Nhân.

Giá trị học bổng: Học bổng được trao dựa trên một quá trình đăng ký ba phần, sau đó ứng viên trúng tuyển sẽ được trao một học bổng giá trị lên tới AU$25,000 (Học bổng bán phần cũng có thể được trao) trong các chương trình Cử nhân bắt đầu vào tháng 5 năm 2018.

Ngành học: Quản trị Nhà hàng - Khách sạn, Du lịch quốc tế, Quản lý sự kiện, Quản trị kinh doanh, Quản trị Thể thao, Quản lý tài sản.

Số lượng học bổng: 01.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế bắt đầu học tập tại trường vào tháng 5 năm 2018.

Học bổng có thể được nhận ở: Sydney.

Yêu cầu:

Ứng viên phải thỏa mãn yêu cầu nhập học của trường.

  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có Bằng tú tài quốc tế International Baccalaureate – IB Diploma với điểm số 24. Ứng viên cũng cần phải có A-Level Examinations (Cambridge International or Edexcel GCE) – điểm tổng là 10 hoặc cao hơn (Chú ý:  Điểm số được dựa trên ba môn học cấp độ cao nhất (Advanced Level), trong đó A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Hai môn học cấp độ AS Level có thể được thay thế cho một môn học A Level.).
  • Yêu cầu bài kiểm tra: ICMS cũng chấp nhận các chứng chỉ và các cấp độ Tiếng anh liên quan để đáp ứng đầu vào Tiếng Anh (English Proficiency requirements) cho bậc học Cử nhân, xem thêm tại Đây.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Bước 1: Đăng ký một chương trình học đại học tại Đại học Quản trị Quốc tế.
  • Bước 2: Chấp nhận thư đề nghị vô điều kiện.
  • Bước 3: Download mẫu đơn đăng ký học bổng.
  • Bước 4: Hoàn thiện đơn đăng ký.
  • Bước 5: Nộp đơn đăng ký.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Thắc mắc về Quy trình ứng tuyển?  42  →

Nhân tin học bổng qua Email: