University_of_London_logo.

Đại học London trao tặng 150 học bổng Quốc tế cho sinh viên nữ. Học bổng dành cho sinh viên học chương trình MBA Global từ xa vào năm 2018.

Đại học London là một đại học đa khoa, nghiên cứu đặt ở London, Anh. Trường được kết hợp bởi hiến chương hoàng gia vào năm 1836, qua đó trường được xem là một trong ba học viện danh hiệu đại học lâu đời thứ ba ở Anh.

Ứng viên phải có kỹ năng tiếng Anh tốt. Cho nên đơn xin nhập học nên được viết bằng tiếng Anh.

Ngành học: Quản trị kinh doanh.

Bậc học: Thạc sĩ.

Giá trị học bổng: 40% chi phí.

Số lượng: 150.

Quốc tịch: Quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Anh.

University of London

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học tại trường

  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng đại học.
  • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên phải có kỹ năng tiếng Anh tốt. Cho nên đơn xin nhập học nên được viết bằng tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

  • 01/06/2018 (cho kỳ học tháng 7/2018).
  • 01/09/2018 (cho kỳ học tháng 10/2018).
  • 01/12/2018 (cho kỳ học tháng 1/2019).

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Bước 1: Hoàn thành đơn xin học bổng (bao gồm 2 bài luận (personal statement) tối đa 500 từ, tóm tắt thành tích của bạn và chương trình MBA sẽ ảnh hương tương lai bạn như thể nào?).
  • Bước 2: Gửi đơn nhập học cho Global MBA. Tại mục 'cholarships and Bursaries’, chọn học bổng phù hợp với bạn và đính kèm/tải lên đơn xin học bổng của bạn.

Xem đơn nhập học online tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: