icms 3

The International College of Management, Sydney -ICMS (Trường Quản lý Quốc tế Sydney ) là trường kinh doanh hàng đầu, cung cấp sự cân bằng giữa quản lý và đào tạo thực hành trong nền văn hóa đổi mới và khởi nghiệp kinh doanh. Đây là một cộng đồng với các học giả, các chuyên gia trong ngành và sinh viên làm việc cùng nhau để đào tạo ra các nhà lãnh đạo tương lai trong kinh doanh, sự kiện, khách sạn, kinh doanh quốc tế, du lịch quốc tế, quản lý tài sản và thể thao.

The International College of Management, Sydney

icms

icms 2

Trường trao các xuất Học bổng Academic Excellence Scholarship cho các sinh viên đang theo học, dựa trên cơ sở kết quả học tập được xét bằng điểm GPA tích lũy (hoặc điểm WAM-Weighted Average Mark, trong đó có từ hai ứng viên trở lên có cùng điểm GPA tích lũy). Những học bổng này mang tính cạnh tranh lớn và được đánh giá cao vì chúng phần nào phản ánh rõ nhất nền học thuật tại ICMS và những sinh viên nhận học bổng sẽ có cơ hội đại diện cho ICMS có mặt tại các sự kiện hàn lâm, cộng đồng và mang tính quảng bá.

Bậc học: Cử Nhân.

Giá trị học bổng: Học bổng này trao khoản hỗ trợ học phí có giá trị lên đến 8 môn học cho sinh viên theo học hoặc một bằng Cử nhân chuyên ngành ICMS hoặc Cử nhân Quản trị Kinh doanh. 

Điều này bao gồm việc hỗ trợ:

  • Hoàn toàn học phí lên đến 8 môn học cho kết quả học tập cao nhất được xét bằng điểm GPA tích lũy (hoặc điểm WAM, trong đó có từ hai ứng viên trở lên có cùng điểm GPA tích lũy).
  • Hoàn toàn học phí lên đến 4 môn học cho kết quả học tập cao thứ nhì được xét bằng điểm GPA tích lũy (hoặc điểm WAM, trong đó có từ hai ứng viên trở lên có cùng điểm GPA tích lũy).

Ngành học: Các ngành học tại trường.

Số lượng học bổng: Có hai học bổng giá trị trong mỗi kỳ ba tháng; dành cho sinh viên có điểm trung bình tích lũy cao nhất. Quyết định trao các Học bổng học thuật có thể bị ảnh hưởng bởi mức thành tích học tập của tất cả sinh viên.

Đối tượng: các sinh viên đang theo học tại trường.

Học bổng có thể được nhận ở: Sydney.

Yêu cầu:

  • Sinh viên phải có điểm GPA tích lũy từ 4.5 trở lên.
  • Sinh viên phải đang duy trì từ 3 đến 12 môn học, không bao gồm những môn đăng ký gần đây.
  • Sinh viên phải nộp đơn xin cấp học bổng.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 04/05/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Do Học bổng học thuật ưu tú chỉ được trao dựa trên kết quả học tập của sinh viên, nên việc lựa chọn trao học bổng mà được thực hiện bởi Hội đồng Học bổng học thuật (Academic Scholarship panel), thì không được xác nhận cho đến khi bạn hoàn thành quý ba tháng thứ 6 (trimester six) và tất cả các kết quả đã được đánh giá. Tuy vậy, đừng vì điều này mà ngập ngừng nộp đơn đăng kí; sinh viên không phải đợi đến khi kết quả học tập của mình được ban bố.

Bước 1: Tải xuống mẫu đơn đăng kí

Bước 2: Hoàn tất mẫu đơn bất kỳ lúc nào trước quý ba tháng thứ 6 của bạn tại ICMS

Bước 3: Nộp đơn trước 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 4/5/2018, (đối với học bổng bắt đầu vào quý ba tháng của tháng 5/2018) đến quầy lễ tân của Dịch vụ Sinh viên. Đơn đăng kí của bạn cùng các tài liệu hỗ trợ đính kèm nên được gửi đến Ban học bổng ICMS (ICMS Scholarships Board).

Tiêu chí lựa chọn:

  • Biểu mẫu đăng ký đã hoàn thành
  • Bảng điểm (Academic record)

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: