university-of-copenhagen-2 (1)

Chính phủ Đan Mạch chào đón các sinh viên quốc tế đạt trình độ năng lực cao từ khắp nơi trên thế giới đến học tại Đan Mạch. Vì vậy, một số lượng học bổng được đưa ra mỗi năm bởi Bộ Giáo dục Đan Mạch tài trợ cho các sinh viên bên ngoài khối Liên Minh Châu Âu/ Khu Kinh Tế Châu ÂU (EU/EEA). Học bổng trao một chương trình giáo dục đại học toàn phần

  • Bậc học: chương trình giáo dục đại học tại các cơ sở đại học ở Đan Mạch
  • Số lượng học bổng: giới hạn
  • Giá trị học bổng học bổng bao gồm 2 phần và có thể trao như toàn phần hoặc bán phần học phí và/hoặc trợ cấp chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, học bổng được giám sát bởi các cá nhân cơ sở đào tạo đai học, ứng viên nên tìm thêm thông tin từ cơ sở đào tạo ứng viên chọn
  • Quốc tich: sinh viên quốc tế không phải công dân khối Liên Minh Châu Âu/ Khu Kinh Tế Châu ÂU (EU/EEA)

Yêu cầu:

Ứng viên phải đạt những yêu cầu sau

  • Không phải công dân khối Liên Minh Châu Âu/ Khu Kinh Tế Châu Âu (EU/EEA) hoặc Thụy Sĩ
  • Đăng ký một chương trình bậc đại học và tham gia toàn thời gian
  • Đạt được giấy phép định cư tạm thời ở Đan Mạch trong thời gian học tập

Hạn chót nộp hồ sơ:

Tháng 3-4/Tháng 9-10

Phương thức nộp hồ sơ:

Học bổng được quản lý bởi các cơ sở giáo dục đại học tại Đan Mạch, mỗi trường sẽ quyết định sinh viên được nhận học bổng. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy nhờ sự tư vấn từ cơ sở giáo dục đại học ứng viên chọn. Các cơ sở đại học có thể thông báo cho ứng viên yêu cầu đầu vào, mô tả học bổng, hạn chót và dịch vụ sinh viên

Hạn chót thay đổi theo sự lựa chọn đại học và chương trình của ứng viên. Nhìn chung, hạn chót rơi vào tháng 3-4 cho nhập học tháng 9 cùng năm hoặc khoảng tháng 9-10 để nhập học tháng 2 năm tiếp đó

Ứng viên cần vào trang web chính thức để truy cập đơn ứng tuyển trực tuyến và để có những thông tin cụ thể về cách thức ứng tuyển học bổng

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đậy

Nhân tin học bổng qua Email: