cant-uni

Đại học Canterbury hiện đang cấp học bổng UC quốc tế năm nhất cho những ứng viên có thành tích nổi bật bắt đầu chương trình học bậc cử nhân tại trường.

Thông tin học bổng:

  • Bậc học: Cử nhân
  • Ngành học: Chương trình học bậc cử nhân được cấp tại trường
  • Giá trị học bổng:Học bổng hiện được trao với giá trị $10,000, $15,000 or $20,000. Thời hạn cho một năm học.
  • Số lượng: 25 học bổng
  • Đối tượng: Ứng viên quốc tế ngoại trừ ứng viên đến từ New Zealand và Úc
  • Học bổng có giá trị tại New Zealand

Yêu cầu:

Điều kiện ứng tuyển học bổng:

Các ứng viên đủ điều kiện đăng ký học bổng phải trả toàn bộ phí sinh viên quốc tế và không phải là công dân tại New Zealand hoặc Úc hoặc giữ visa là cư dân tại New Zealand. Các ứng viên phải đang trong giai đoạn hoàn thành hoặc đã hoàn thành hoặc sau 1/1 của năm trước năm nộp đơn đăng ký học bổng, chất lượng đầu vào đại học cho phép nhập vào một chương trình đại học của Đại học Canterbury.

Các ứng viên phải nộp đơn vào trường trước 15/8/2019 trước khi dự định học năm đầu tiên tại trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/8/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

 

Cách thức đăng ký:

Đơn đăng ký cho những người có ý định bắt đầu nghiên cứu năm 2020 sẽ mở vào tháng 6 năm 2019

Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 15/8/2019. Để biết thêm thông tin về mẫu đươn ứng tuyển cũng nhưu thông tin học bổng, ứng viên hãy xem website chính thức của trường.

 

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây