Sharing is, indeed, sexy!

KU_Leuven1

Chính phủ Flanders đưa ra một chương trình học bổng mới, học bổng Master Mind nhằm thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục đại học ở Vùng Flanders. Chính phủ trao 30-40 suất học bổng cho những thạc sĩ xuất chúng từ các đất nước trên thế giới

Các tổ chức giáo dục:

Đại học

Đại học cao đẳng (Nghệ thuật và Khoa học Hàng Hải)

Bậc học: chương trình thạc sĩ được đưa ra tại những tổ chức giáo dục tham gia

Giá trị học bổng: sinh viên được trao học bổng trị giá tối đa 8,000EUR mỗi năm học. Những tổ chức giáo dục của Flanders có thể yêu cầu ứng viên đống một khoản học phí tối đa 110.8EUR mỗi năm. Thời hạn của học bổng là 1 năm học cho chương trình thạc sĩ 60 ECTS và 2 năm học thạc sĩ 120ECTS

Số lượng học bổng: 30

Quốc tịch: sinh viên quốc tế đến từ mọi nơi trên thế giới. Có một số học bổng được dành cho sinh viên của một số nước : Nhật Bản (3), Mexico (3), Palestine (2), Mỹ (5)

Yêu cầu:

Ứng viên đăng ký tham gia một chương trình thạc sĩ tại một cơ sở giáo dục đại học ở Flanders

Ứng viên nên có một trình độ học vấn cao và/hoặc tiềm năng lớn. Ứng viên cần đạt được những chỉ tiêu học vấn đầu vào, bao gồm yêu cầu ngôn ngữ tương ứng, để tham gia những câu hỏi cho chương trình thạc sĩ đưa ra bởi các cơ sở giáo dục

Công dân mọi quốc tịch có thể đăng ký. Bằng trước đó của ứng viên nên từ 1 cơ sở giáo dục đại học nằm ngoài Flanders

Những sinh viên đã nhập học vào các trường của Flander không thể đăng ký

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30/4/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên không thể ứng tuyển trực tiếp. Đơn ứng tuyển cần được nộp trực tuyến bởi các chủ thể cơ sở giáo dục. Hạn chót nộp đơn là ngày 30/4/2019. Ứng viên phải kiểm tra hạn chót của nhwungx cơ sở giáo dục ở Flanders, hạn chót sớm hơn (1/2- 22/3/2019)

Ứng viên cần đọc hướng dẫn học bổng Master Mind 2019-2020 và tham khảo địa chỏ website để biết thêm thông tin chi tiết cách thức ứng tuyển

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây