reading uni 1

Viện Khảo cổ học, Địa lý và Khoa học môi trường hiện đang có các suất học bổng cho Đại học Reading bậc Thạc sĩ đối với các ứng viên du học toàn thời gian năm 2019. Những ứng viên từ Anh, Châu Âu và sinh viên quốc tế đều có đủ điều kiện để đăng ký học bổng này.

Đại học Reading là trường công lập thuộc thành phố Reading, Berkshire, Anh quốc. Trường được thành lập vào năm 1892 với tư cách là một trường đại học mở rộng của Đại học Oxford.

Tiếng Anh thường được yêu cầu cho các khóa học đại học tại trường. Tuy nhiên, nếu ứng viên vẫn chưa đáp ứng được những cấp độ được đề xuất , nhà trường có thể hỗ trợ. Khi đăng ký, ứng viên hãy để trường biết trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn (thông qua điểm thi IELTS hoặc điểm tương đương gần nhất của ứng viên), nhà trường sẽ tư vấn cho bạn một lộ trình phù hợp nhất để bắt đầu học tại trường.

Bậc học:  Học bổng có sẵn theo các chương trình học bằng Thạc sĩ.

Ngành học: Các ngành mà trường cung cấp.

Giá trị học bổng: 3 suất học bổng, mỗi suất trị giá £5,000 cho các ứng viên quốc tế xuất sắc nhất được nhập học Thạc sĩ khoa học tự nhiên đề tài Chuyên môn nhân loại học.

5 suất học bổng, mỗi suất trị giá £1,000 cho các ứng viên xuất sắc nhất được nhập học:

  1. Thạc sĩ khoa học tự nhiên ngành nhân loại học chuyên nghiệp.
  2. Thạc sĩ khoa học xã hội ngành khảo cổ học.
  3. Thạc sĩ khoa học xã hội ngành khảo cổ học ( Châu Âu thời Trung cổ).
  4. Thạc sĩ khoa học tự nhiên đề tài Quản lý môi trường.
  5. Thạc sĩ khoa học tự nhiên đề tài Ô nhiễm mỗi trường .

Những học bổng này được trao chủ yếu dựa trên cơ sở thành tích học tập trước đây và sẽ nhận thông qua hình thức miễn giảm phí học tập.

Số lượng học bổng: 8.

Đối tượng: Các ứng viên đến từ Anh, Châu Âu và các ứng viên quốc tế.

Học bổng có giá trị tại : Anh.

Yêu cầu:

Các ứng viên phải lời mời nhập học cho 1 khóa học Thạc sĩ các ngành học được liệt kê ở trên để theo chương trình nghiên cứu toàn thời gian năm 2019.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Các học bổng được trao qua 2 vòng. Vòng đầu sẽ đánh giá lại những đơn đã nhận được đến ngày 1/3/2019, vòng 2 sẽ đóng đơn vào ngày 1/6/2019. Những ứng viên không đạt vòng đầu tiên sẽ vẫn đủ điều kiện cho vòng 2, miễn là những ứng viên đó vẫn giữ lời mời nhập học hợp lệ cho một khóa học đủ điều kiện.

Phương thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên có đủ điều kiện là những người giữ lời mời nhập học cho 1 khóa học sẽ được liên hệ hướng dẫn cách thức nộp đơn đăng ký học bổng. Nhà trường cũng sẽ cung cấp thông tin về các điều khoản và điều kiện theo chương trình hoạt động của nhà trường. Đơn đăng ký học bổng có thể truy cập thông qua cổng thông tin đăng ký me-at reading.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: