Dundee_University

Đại học Dundee hân hạnh dành tặng học bổng Aviva cho những sinh viên đang theo học tại đại học Dundee. Học bổng có sẵn cho các ứng viên Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Singapore, Đài Loan và Việt Nam.

Chương trình học bổng Aviva nhằm mục đích hỗ trợ  sinh viên các quốc gia trên  theo đuổi nền giáo dục đại học ở Anh.

Đại học Dundee là một đại học nghiên cứu công lập ở Dundee, Scotland. Nó trở thành trường độc lập vào năm 1967 trong khi vẫn giữ được nhiều di sản cổ xưa và cấu trúc quản trị.

Bậc học: Học bổng có sẵn theo chương trình đại học

Ngành học: Học bổng được trao cho các ngành:

Giải phẫu học/ Nhân chủng học/ Pháp y/ Kiến trúc và Quy hoạch đô thị/ Lưu trữ và Quản lý hồ sơ/ Nghệ thuật và Thiết kế/ Sinh học/ Khoa học y sinh, Kỹ thuật y sinh, Thương mại (Kế toán / Kinh tế / Tài chính / Kinh doanh quốc tế), Kỹ thuật Xây dựng, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng, Tin học, Giáo dục, Kỹ thuật điện tử, Khoáng sản năng lượng, Luật và chính sách khoáng sản, Ngôn ngữ Anh/ Sáng tạo kĩ năng viết/ Nghiên cứu Film/ Nghiên cứu Châu Âu, Địa lý/ Khoa học môi trường, Lịch sử, Ngôn ngữ, Luật, Nghệ thuật tự do, Toán học, Kỹ thuật cơ khí, Điều dưỡng và Khoa học sức khỏe, Triết học, Vật lý, Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Tâm lý học, Công tác xã hội.

Giá trị học bổng: Miễn giảm 20% học phí.

Số lượng học bổng: Không giới hạn.

Đối tượng: Học bổng có sẵn cho các ứng viên Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Singapore, Đài Loan và Việt Nam.

Học bổng có thể được nhận tại: Anh.

Yêu cầu:

Học bổng Đại học Aviva cho những ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

  • Áp dụng chương trình đại học đối với bất kì trường học nào của chúng tôi bao gồm Y khoa, Nha khoa hoặc Điều dưỡng & Khoa học Y tế.
  • Được Đại học Dundee xếp vào tình trạng tính phí ở nước ngoài. Điều này phải được xác nhận trong thư đề nghị của ứng viên, cái mà ứng viên sẽ cần để đủ điều kiện đăng ký học bổng này. Quyết định cấp học bổng có thể có điều kiện hoặc vô điều kiện tại thời điểm nộp đơn cho Aviva.
  • Giữ một chính sách bảo hiểm  vẫn còn hiệu lực đối với Aviva.

Yêu cầu tiếng Anh: Các ứng viên có ngôn ngữ bản địa không phải tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh với cấp độ cao hơn yêu cầu của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/1/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Sau khi ứng viên nộp đơn ứng tuyển học tập tại trường Đại học Dundee, ứng viên có thể đăng ký đơn xin học bổng trực tiếp tại Aviva.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: