Học bổng sau Tiến sĩ ESRC hiện đang mở đơn đăng kí. Tất cả các ứng viên trên toàn cầu đều có đủ điều kiện để đăng kí học bổng này.

Học bổng nhằm mục đích hỗ trợ các nhà nghiên cứu có thể nghiện cứu tại bất kì tổ chức nào trong năm đối tác SWDTP thông qua phát triển các ấn phẩm, mạng xã hội , kĩ năng nghiên cứu và chuyên môn.

Quan hệ đối tác chương trình đào tạo Tiến sĩ Tây Nam ( SWDTP) chủ yếu được tài trợ bởi Hội đồng kinh tế và nghiên cứu xã hội ( ESRC), được phát triển để cải thiện đào tạo sau đại học, qua việc chia sẻ phương pháp mới cùng các cách thực hành tốt nhất trên những lĩnh vực kỷ luật và liên ngành. SWDTP cũng cam kết  xây dựng trên tiềm năng cộng tác là trung tâm nghiên cứu và thực hành khoa học xã hội. Sự hợp tác này cung cấp tài trợ và hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu Khoa học Xã hội. Đồng thời SWDTP cũng tạo điều kiện quan hệ đối tác giữa các tổ chức và nhà nghiên cứu. Những sinh viên của SWDTP đều đã tham gia các tổ chức, tổ chức từ thiện và nghiên cứu tại các nhóm lớn và nhỏ vì vậy hãy liên hệ nếu ứng viên muốn tạo quan hệ đối tác với các sinh viên của SWDTP.

Bậc học: Chương trình sau đại học.

Ngành học: Học bổng được trao nhằm nghiên cứu bất kì khóa học nào được cung cấp.

Giá trị học bổng: Không có giới hạn tối đa nào nhưng các học bổng có thể chỉ gồm các chi phí dưới đây:

  1. Phí lương của đồng nghiệp.
  2. Phí gián tiếp.
  3. Phí bất động sản.
  4. Tối đa lên đến £10,000 cho tất cả các phí khác.

Các chi phí đủ điều kiện dưới tiêu đề “các phí khác" có thể bao gồm các chi phí như cố vấn, du lịch và sinh hoạt, tham dự hội nghị, kết nối mạng, đào tạo và thực địa, v.v. Nhưng tổng lại số tiền tối đa yêu cầu chỉ trong vòng £10,000.

Trường hợp RO tốn phí kỹ thuật hạ tầng riêng biệt với phí bất động sản thì sẽ không được tính trong giới hạn £10k các phí khác. Nhu cầu hỗ trợ cần được rõ ràng và được chứng minh hợp lý trong việc biện minh các nguồn lực dựa trên chương trình hoạt động được đề xuất của đồng nghiệp.

Số lượng học bổng: SWDTP có 7 học bổng và ít nhất 1 trong số đó phải phù hợp với chiến lược công nghiệp của Chính phủ Anh.

Đối tượng: Các ứng viên trên toàn cầu đều có khả năng đăng ký học bổng này.

Học bổng có giá trị tại Anh.

Yêu cầu:

Điều kiện đầu vào: Các ứng viên đủ điều kiện cần phải:

  • Được trao bằng Tiến sĩ hoặc qua kì thi vấn đáp với các sửa đổi trước hạn nộp đơn 22/3/2019 và được trao bằng Tiến sĩ của ứng viến vào ngày đắt đầu học bổng 1/10/2019.
  • Không được quá 12 tháng hoạt động sau đại học kể từ khi qua kì thi vấn đáp (cho phép nghỉ ngơi) ngày 22/3/2019. Thời kỳ hoạt động lấy kinh nghiệm sau tiến sĩ được tính từ khi qua kì thi vấn đáp đến ngày kết thúc 22/3/2019.

Yêu cầu tiếng Anh: Các ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh thường được yêu cầu phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 22/3/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Tất cả các ứng viên phải nộp đơn với đề xuất đã hoàn thành thành cùng tệp đính kèm được yêu cầu trước 16.00 pm ngày 22/3/2019 tới SWDTP tại swdtp-enquiries-at-bristol.ac.uk.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: