ADB

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và chương trình quỹ học bổng nhật bản (JSP) đang mở đơn cho các ứng viên đến từ các quốc gia đang phát triển

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và chương trình quỹ học bổng Nhật Bản (JSP) trao tặng 150 suất học bổng sau đại học cho 1 năm học về kinh tế, quản lý, khoa học - công nghệ, và các ngành liên quan đến phát triển kinh tế xã hội khác tại nhiều trường đại học trên thế giới.

Học bổng chi trả toàn bộ học phí, cùng với một khoản sinh hoạt phí hằng tháng, chi phí cho sách vở và công cụ giảng dạy, bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm du lịch. Đối với những ứng viên sẽ tham gia nghiên cứu, một khoản trợ cấp đặc biệt sẽ được trao tặng cho việc viết luận án. Đối với những trường hợp đặc biệt, học bổng sẽ chi trả luôn những chi phí cho các khoá học về kĩ năng máy tinh, kĩ năng ngôn ngữ và những khoá học tương tự.

Ứng cử viên phải cam kết quay về nước để cống hiến cho sự phát triển kinh tế xã hội của nước nhà.

Bậc học: Học bổng dành cho bậc Thạc sĩ/ Tiến sĩ

Ngành học: Các ngành liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, cụ thể ở bên dưới bài.

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, chi phí sinh hoạt, vé máy bay, bảo hiểm, và chi phí đi lại khác.

Số lượng học bổng: 150 suất

Học bổng có thể được nhận tại nhiều quốc gia.

Yêu cầu:

Yêu cầu về Ứng viên

  • Dưới 35 tuổi, có sức khoẻ tốt
  • Là công dân của một trong những quốc gia sau

Yêu cầu về bằng cấp:

  • Có bằng cử nhân hoặc tương đương, thành tích học tập nổi bật

Hạn chót nộp hồ sơ:

Khác nhau giữa các trường, ứng viên nên kiểm tra lại trường mình muốn nộp để chuẩn bị nộp hồ sơ đúng hạn

Phương thức nộp hồ sơ:

1. Liên hệ với trường (danh sách đính kèm) để nhận được thông tin về cách nộp hồ sơ và thời hạn nộp

2. Thông báo với trường về việc nộp hồ sơ nhập học để tham gia học bổng ADB/JSP

3. Hoàn thành hồ sơ xin nhập học tại trường, hồ sơ xin học bổng (ứng viên nên nộp hồ sơ trước thời gian nhập học khoảng 6 tháng)

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.