icms 3

The International College of Management, Sydney -ICMS (Trường Quản lý Quốc tế Sydney ) là trường kinh doanh hàng đầu, cung cấp sự cân bằng giữa quản lý và đào tạo thực hành trong nền văn hóa đổi mới và khởi nghiệp kinh doanh. Đây là một cộng đồng với các học giả, các chuyên gia trong ngành và sinh viên làm việc cùng nhau để đào tạo ra các nhà lãnh đạo tương lai trong kinh doanh, sự kiện, khách sạn, kinh doanh quốc tế, du lịch quốc tế, quản lý tài sản và thể thao.

The International College of Management, Sydney (ICMS) is possibly one of the most stunning buildings in Sydney.  In case you think you recognise it you probably do as its hosted many celebrity weddings such as Nicole Kidman and Keith Urban and was also used for filming in the Great Gatsby with Leonardo DiCaprio.  They had to take these huge palms out for filming and put them back afterwards.

ICMS_Campus

icms 7

Trường ICMS đang trao tặng một học bổng cho tân sinh viên sau đại học bắt đầu học tại ICMS trong chương trình Thạc sĩ 2 năm vào tháng 7/2018.

Học bổng này được trao tặng dựa trên quy trình nộp đơn 3 phần, với kết quả là sinh viên đạt học bổng sẽ được giảm học phí đến 6 môn trong chương trình Thạc sĩ ICMS bắt đầu vào tháng 7/2018.

Ngành học: Ngành học được đào tạo tại trường.

Bậc học: Thạc sĩ.

Giá trị học bổng: Học bổng này miễn học phí cho tối đa 6 môn sau đại học. Học bổng một phần có thể được trao theo phê duyệt của ICMS.

Số lượng: 01.

Đối tượng: Tân sinh viên sau đại học bắt đầu học tại ICMS trong chương trình Thạc sĩ 2 năm vào tháng 7/2018.

Quốc tịch: Quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học tại trường

  • Yêu cầu đầu vào: 
    • Ứng viên phải có GPA 3.25/5.0 trong bằng Cử nhân trước đó.
    • Bài luận đầu vào (tối thiểu 1000 từ).
  • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên cần phải đạt yêu cầu thông thạo tiếng Anh đầu vào cho chương trình Thạc sĩ của ICMS. Xem thêm tại Đây.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Bước 1: Download bộ đơn xin nhập học.
  • Bước 2: Yêu cầu đầu vào và tiếng Anh hết hạn vào 5pm thứ 6, 01/06/2018.

Nộp qua bưu điện và email đến:

icmsscholarships@icms.edu.au

International College of Management, Sydney
151 Darley Rd, Manly, NSW 2095
AUSTRALIA

Xem đơn nhập học online tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: