bond uni logoĐại học Bond đang cung cấp một số học bổng miễn giảm học phí một phần cho sinh viên quốc tế và Úc. Học bổng có sẵn cho sinh viên đủ điều kiện nộp đơn cho chương trình Thạc sĩ dinh dưỡng và thực hành dinh dưỡng (Master of Nutrition and Dietetic Practice), Thạc sĩ trị liệu nghề nghiệp (Master of Occupational Therapy) hoặc Thạc sĩ Khoa học Thể thao (Master of Sports Science).
bond uni
Đại học Bond là một trường đại học phi lợi nhuận tư nhân nằm ở Robina, Gold Coast, Queensland, Australia. Nó đã được liệt kê trong danh sách 20 trường đại học hàng đầu thế giới trong Bảng xếp hạng giáo dục đại học lần đầu của các trường đại học nhỏ xuất sắc nhất trên thế giới.

Sydney Opera House

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn thì bạn sẽ cần phải chứng minh rằng các kỹ năng tiếng Anh của bạn ở mức đủ cao để thành công trong việc học.

Ngành học: Chương trình Thạc sĩ dinh dưỡng và thực hành dinh dưỡng (Master of Nutrition and Dietetic Practice), Thạc sĩ trị liệu nghề nghiệp (Master of Occupational Therapy) hoặc Thạc sĩ Khoa học Thể thao (Master of Sports Science).

Bậc học: Thạc sĩ.

Giá trị học bổng: Miễn/giảm 50% học phí.

Số lượng: Không rõ.

Quốc tịch: Quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

  • Sinh viên phải có điểm trung bình tối thiểu là 2.5 /4.0 (hoặc tương đương 5.5 / 7.0).
  • Sinh viên phải nộp đơn xin học Thạc Sĩ Dinh Dưỡng và Thực Hành Dinh Dưỡng, Thạc Sĩ Trị Liệu Nghề Nghiệp hoặc Thạc Sĩ Khoa Học Thể Thao.
  • Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu học tập và điều kiện tiên quyết của chương trình mà họ đã chọn.

Yêu cầu về tiếng Anh: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn thì bạn sẽ cần phải chứng minh rằng các kỹ năng tiếng Anh của bạn ở mức đủ cao để thành công trong việc học của bạn.

Hạn chót nộp hồ sơ:

21/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Sinh viên phải hoàn thành mẫu đơn đăng ký học trực tuyến của Đại học Bond trước thời hạn đăng ký học bổng liên quan đến học kỳ bắt đầu học. Sinh viên sẽ được yêu cầu chọn Học bổng Khoa học Y tế & Y học sau đại học (Faculty of Health Sciences & Medicine Postgraduate Scholarship) trong phần 'Tùy chọn học bổng (Scholarship Options)' của mẫu đơn đăng ký trực tuyến. Là một phần của quy trình ứng tuyển cho học bổng, sinh viên sẽ được yêu cầu hoàn thành bản bài viết cá nhân 500 từ để hỗ trợ đơn xin học bổng của mình.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.