Rollins_College_seal.svgRollins College đang mở đơn học bổng dành cho sinh viên quốc tế MBA. Những người nộp đơn xin chương trình MBA Ưu Tiên (Early Advantage MBA) là công dân của các quốc gia ngoài Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin học bổng này.
rollins-college-hidden-gem-717Trường Rollins College là một trường cao đẳng nghệ thuật tự do tư thục, được thành lập vào năm 1885 và nằm ở Winter Park, Florida dọc theo bờ hồ Virginia.
Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn thì bạn sẽ cần phải chứng minh rằng các kỹ năng tiếng Anh của bạn ở mức đủ cao để thành công trong việc học tập.

Ngành học: Học bổng dành cho ngành Quản trị Kinh doanh.

Bậc học: Thạc sĩ.

Giá trị học bổng: Học bổng một phần hoặc toàn phần sẽ được trao dựa trên hồ sơ của ứng viên.

Số lượng: Không rõ.

Quốc tịch: Quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Mỹ.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Để được xem xét cho học bổng, ứng viên phải là công dân của một quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn tuyển sinh để được chấp nhận vào chương trình MBA.

Yêu cầu về tiếng Anh: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn thì bạn sẽ cần phải chứng minh rằng các kỹ năng tiếng Anh của bạn ở mức đủ cao để thành công trong việc học của bạn.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/07/2018 cho học kì mùa Thu 2018.

Ngày 01/11/2018 cho học kì mùa Xuân 2019.

Phương thức nộp hồ sơ:

Để đăng ký học bổng, vui lòng nộp một bài luận về mối quan tâm của bạn trong việc tham gia học MBA tại Mỹ và nguyện vọng nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình MBA.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.