SBS-logo-use-this-oneSurrey Business School (Trường Kinh doanh Surrey) rất hân hạnh được trao học bổng Women in Business Scholarship (Nữ doanh nhân) cho năm 2018, miễn/giảm tối đa 50% học phí. Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký.

Học bổng  cụ thể của Surrey dành cho các ứng cử viên nữ có thể chứng minh sự đóng góp của họ đối với kinh doanh và tiềm năng hỗ trợ các ứng cử viên nữ khác trong tương lai.
SBSĐại học Surrey là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở thị trấn hạt Guildford, Surrey, ở Đông Nam nước Anh, Vương quốc Anh. Trường đại học chuyên về khoa học, kỹ thuật, y học và kinh doanh.

Ngành học: Quản trị kinh doanh.

Bậc học: Thạc sĩ.

Giá trị học bổng: Miễn/giảm 50% học phí.

Số lượng: Không rõ.

Quốc tịch: Quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Anh.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

 • Đã nộp đơn xin học chương trình MBA
 • Đã gửi tất cả tài liệu cần thiết để đánh giá đơn đăng ký (ví dụ: bảng điểm, CV, yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh, v.v.).

Yêu cầu Tiếng Anh: Các bằng cấp sau đây được Trường chấp nhận làm bằng chứng cho thấy ứng viên đạt trình độ năng lực tiếng Anh tối thiểu: 

 • GCSE English Language grade C hoặc grade 4 hoặc cao hơn.
 • Chứng nhận tương đương quốc gia cho GCSE English Language grade C / 4, theo định nghĩa trong Qualification Database (Cơ sở dữ liệu Chứng nhận).
 • iGCSE Tiếng Anh như là ngôn ngữ đầu tiên có grade C, như là ngôn ngữ thứ hai là grade B, trong tất cả bốn yếu tố.
 • Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate) Tiếng Anh grade 4 ở cấp độ chuẩn hoặc cao hơn, thì IB đáp ứng các yêu cầu cơ bản của tuyển sinh cho các chương trình học thuật.
 • AS level Anh Ngữ (English Language) hoặc Ngữ Văn Anh (English Literature).
 • Tiếng Anh Tú tài tiếng Anh 6 (Ngôn ngữ 1/2) hoặc 7 (Ngôn ngữ 3).
 • Hoàn tất thành công chương trình Tiếng Anh trước khóa học Đại học Surrey (University of Surrey Pre-sessional English Language programme) ngay trước chương trình học chính.
 • Pearsons Test of English - bài kiểm tra phải được thực hiện trong vòng hai năm kể từ khi bắt đầu khóa học.
 • IELTS (Academic) - bài kiểm tra phải được thực hiện trong vòng hai năm kể từ khi bắt đầu khóa học.
 • TOEFL (ibt) - bài kiểm tra phải được thực hiện trong vòng hai năm kể từ khi bắt đầu khóa học.
 • Kỹ năng tích hợp của Trinity College London bằng tiếng Anh (Trinity College London Integrated Skills in English) (ISE) - bài kiểm tra phải được thực hiện trong vòng hai năm kể từ khi bắt đầu khóa học.
 • Cambridge Certificate of Advanced English (Chứng chỉ tiếng Anh nâng cao Cambridge).
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (Chứng chỉ tiếng Anh của Cambridge bằng tiếng Anh).

Hạn chót nộp hồ sơ:

Đang mở đơn.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên sẽ được tự động xem xét có đủ điều kiện để nhận học bổng hay không.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.