Chương trình học bổng nghiên cứu Rosaria Cigliano mới được mở trong phạm vi đề tài Cảnh quan và thiên nhiên (1680-1750) trong năm 2018. Mỗi học bổng sẽ kéo dài 1 năm, bắt đầu từ 01/01/2019 và kết thúc vào 31/12/2019.

Chương trình học bổng về Age and the Culture of Baroque hướng đến việc khuyến khích nghiên cứu sáng tạo trong lĩnh vực nhân văn này và hỗ trợ những cơ hội nghề nghiệp cho những học giả trẻ trong các học viện và tổ chức văn hóa.

Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura, một tổ chức độc lập được thành lập và điều hành bởi Compagnia di San Paolo, là một nền tảng văn hóa chuyên môn về hỗ trợ nghiên cứu nhân văn, đặc biệt cho những học giả trẻ mong muốn xúc tiến hành trang nghề nghiệp trước khi bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực văn hóa.

Image result for Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura

Bậc học: Học bổng khả dụng đối với các nghiên cứu.

Ngành học: Đề tài của các đề xuất nghiên cứu cho cuộc thi năm 2018 là: Cảnh quan và Thiên nhiên (1680 - 1750).

Giá trị học bổng: Mỗi học bổng sẽ bao gồm một khoản trợ cấp hằng năm trị giá € 23,000 trước thuế và các khoản phí khác. Mỗi học bổng sẽ kéo dài một năm, bắt đầu từ 01/01/2019 và kết thúc vào 31/12/2019. Học bổng có thể được làm mới thêm một quý nữa, không bồi thường và theo yêu cầu của người được trợ cấp, được sự ủng hộ của gia sư và tùy thuộc vào sự chấp thuận của Tổ chức, những người bảo lưu quyền quyết định về vấn đề này. Tổ chức sẽ bổ nhiệm một gia sư là một chuyên gia trong lĩnh vực được chọn sau khi thỏa thuận với người được trợ cấp, để hỗ trợ người được trợ cấp trong hoạt động nghiên cứu và đánh giá kết quả.

Khoản trợ cấp sẽ được trao thành ba lần:

 • Lần đầu tiên, với mức 40% của tổng trợ cấp, khi học bổng được trao
 • Lần thứ hai, với mức 30% của tổng trợ cấp, sau đệ trình và đánh giá báo cáo giữa năm
 • Lần thứ ba, với mức 30% của tổng trợ cấp, sau khi tổng kết và đánh giá dự án nghiên cứu

Trợ cấp cho những lần di chuyến có ghi chép và chi phí ăn nghỉ có liên quan đến học bổng được dự tính lên đến € 1,500 mỗi năm và phải được ủy quyền trước bởi Hội sáng lập ("thủ tục nhiệm vụ") thông qua một bản đề xuất từ gia sư.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể đăng ký cho học bổng này.

Số lượng học bổng: Tối đa 5 học bổng sẽ được trao.

Học bổng được trao tại Ý.

Yêu cầu:

Điều kiện nhận học bổng:

 • Yêu cầu quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể đăng ký nhận học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên cần đáp ứng những tiêu chí sau: Cuộc thi được mở đối với những nghiên cứu sinh sinh sau 01/01/1983 có một tấm bằng đại học hoặc bằng Thạc sĩ, hoặc các bằng cấp khác tương đương, được cấp bởi một trường đại học Ý hay một trường đại học nước ngoài tương đương. Ưu tiên sẽ dành cho những ứng viên với bằng Tiến sĩ hoặc một bằng cấp tương đương được cấp bởi một đại học Ý hoặc một trường đại học nước ngoài. Những quy phạm của cuộc thi có thể được tiếp cận từ quan điểm đa ngành và quan điểm chéo ngành là:
  • Lịch sử xã hội và nhân khẩu học
  • Lịch sử chính trị
  • Lịch sử kinh tế học và lịch sử tư duy kinh tế
  • Lịch sử khoa học và công nghệ
  • Lịch sử văn học
  • Lịch sử triết học
  • Lịch sử âm nhạc
  • Lịch sử kịch trường
  • Lịch sử mỹ thuật
  • Lịch sử kiến trúc
  • Lịch sử quân đội
 • Đăng ký không hợp lệ: Những đăng ký sau đây sẽ được xét là không đủ tư cách tham gia trong trường hợp này:
  • Đăng ký được gửi bởi một nghiên cứu sinh đã được trao những khoản trợ cấp, học bổng hay những khoản tương tự khác, liên quan đến chủ đề tương tự như đối tượng của đơn đăng ký nộp cho cuộc thi này;
  • Đăng ký liên quan đến những dự án với chủ đề không nguyên bản; tuy nhiên, đề tài có thể được công nhận là nguyên bản nếu nó có liên hệ với những dự án khoa học từng được tiến hành bởi ứng viên;
  • Đăng ký cho những dự án không là dự án khoa học theo tiêu chuẩn khoa học bền vững.
 • Yêu cầu tiếng Anh: Những ứng viên mà tiếng Anh không là tiếng mẹ đẻ thường được yêu cầu chứng minh khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ cao được yêu cầu bởi trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

22/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức đăng ký: Đơn đăng ký chỉ  được chấp nhận khi nộp dưới hình thức online và theo quy trình được chỉ định bởi website của Tổ chức dưới mục Chi siamo/Bandi/Procedure trong corso/Borse di Alti Studi 2018 tại www.fondazione1563.it.

Link đăng ký online tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: