johnlogo

Foundation for Religious Sciences John XXIII (Hội đồng Khoa học Tôn giáo John XXIII) hiện đang mở đơn ứng tuyển cho học bổng bậc học sau Tiến sĩ dành cho các ứng viên cả trong và ngoài Châu Âu tham gia nghiên cứu và học tập.

john

Hội đồng khoa học tôn giáo John XXIII là một tổ chức nghiên cứu khoa học tại Bologna do Valerio Oninda chủ trì và được định hướng phát triển bởi Alberto Melloni. Tổ chức này có nhiệm vụ xuất bản, định hướng, phục vụ, tổ chức, tiếp nhận và truyền đạt những nghiên cứu trong các ngành khoa học tôn giáo với cái nhìn cụ thể về Kito  giáo và những tôn giáo khác.

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính tại trường. Chính vì vậy, tất cả các ứng viên tham gia ứng tuyển cần chứng tỏ năng lực sử dụng Tiếng Anh khi được nhận vào trường.

Bậc học: Sau Tiến Sĩ.

Chuyên ngành: Nghiên cứu tôn giáo.

Giá trị học bổng:

 • Junior Research Fellow: Ứng cử viên được nhận sẽ ký hợp đồng nghiên cứu trong hai năm, tương đương với “Assegno di ricerca junior” của Ý (với tổng mức lương hàng năm là 28.800 €, tổng số tiền hàng tháng là khoảng 1.400 €).
 • Senior Research Fellow: Ứng cử viên được nhận sẽ ký hợp đồng nghiên cứu trong hai năm, tương đương với “Assegno di ricerca senior” của Ý (với tổng mức lương hàng năm là 33,703 €, tổng số tiền hàng tháng là khoảng € 1.650).
 • Lecturer: Ứng cử viên được nhận sẽ ký hợp đồng ba năm (với tổng mức lương hàng năm là € 37,800, tương đương với số tiền hàng tháng khoảng 1.750 €).

Quốc tịch: Sinh viên trong nước và quốc tế đều có thể tham gia ứng tuyển học bổng này.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Italy.

 

Yêu cầu:

 • Điều kiện về quốc tịch: Công dân của tất cả các quốc tịch đều đủ điều kiện để đăng ký.
 • Đối với vị trí Junior Research Fellow: Ứng viên phải có bằng tiến sĩ trong vòng 5 năm trở lại đây.
 • Đối với vị trí Senior Research Fellow: Luận án tiến sĩ của ứng viên phải đã được công bố.
 • Đối với vị trí Lecturer: Ứng viên phải có bằng tiến sĩ trong vòng mười năm qua; Ứng viên phải có luận án và ít nhất một chuyên khảo khác được xuất bản; phải cung cấp bằng chứng về việc nắm giữ vị trí ít nhất ba năm làm đồng nghiệp nghiên cứu hoặc tương đương. Các thí sinh được khuyến khích nộp một đề xuất nghiên cứu sẽ mang tính chiến lược cho Quỹ.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên phải có một câu lệnh rất tốt về ngôn ngữ tiếng Anh. Do đó, ứng dụng phải được viết bằng tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

20/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên gửi mail ứng tuyển vào địa chỉ The Foundation for Religious Sciences John XXIII. Hồ sơ bao gồm:

 • Loại học bổng ứng tuyển
 • Một CV đầy đủ với các mô tả về lĩnh vực nghiên cứu;
 • Một dự án nghiên cứu hoàn chỉnh (một chương trình đầy đủ được yêu cầu khi áp dụng cho hệ thống nghiên cứu “NEW YARDS”);
 • Một bức thư thể hiện động lực và quyết tâm.
 • Tất cả các ấn phẩm ở định dạng pdf (bao gồm Luận án tiến sĩ);
 • Chứng nhận chính thức hoặc tự đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ cho cả ngôn ngữ hiện đại và cổ đại (khi được yêu cầu bởi dự án hoặc chương trình);
 • Tên của 2 giám sát viên nếu có thể, được chọn từ Ủy ban khoa học của Quỹ hoặc từ các tổ chức khác;
 • Hai thư giới thiệu từ các học giả được thừa nhận bởi cộng đồng quốc tế có thể được Thư ký của Tổ chức liên lạc (vui lòng bao gồm chi tiết liên lạc).

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết về học bổng tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: