Trường SP Jain trân trọng thông báo, từ tháng 9.2019, ngành Ba. Economics (BEC) và Ba. Business Communication (BBC) sẽ có lộ trình học tập với 2 năm cuối tại Sydney (thay vì Dubai). Ngành Ba. Business Administration (BBA) vẫn theo lộ trình Singapore, Dubai và Sydney. Ngành Ba. Data Science (BDS) học 3 năm tại Sydney

Ngành BEC và BBC -cử nhân 3 năm và tốt nghiệp tại SP Jain Sydney 

 • Cơ hội dành cho sinh viên đã xác định mục tiêu nghề nghiệp trong lĩnh vực Kinh tế học hoặc Truyền Thông Kinh Doanh.
 • Năm 1 tại Singapore - 2 năm cuối tại Sydney (Úc)
 • Được ở lại Úc 2 năm sau khi tốt nghiệp.

1. Bachelor of Economics (BEC) - Cử nhân Kinh Tế Học

BBA sp jain

 • Phù hợp với: Sinh viên muốn phát huy năng lực của mình trong ngành Kinh Tế Học trong lĩnh vực tài chính.
 • Công việc khi ra trường với chuyên ngành Economics:  Research Analyst, Economic Consultant,  Compensation and benefits managers ,  Actuaries, v.v
 • Intake: Tháng 9
 • Yêu cầu tuyển sinh: IELTS 6.0, pass bài aptitude test, math test, essay và interview.
 • Địa điểm học:

- Năm 1: SP Jain Singapore campus

- Năm 2 và 3: SP Jain Sydney campus

Xem thông tin chương trình học ở Đây.

2. Bachelor of Business Communication (BBC) - Cử nhân Truyền Thông Kinh Doanh

sp jain

 • Phù hợp với ai? Sinh viên có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng, quảng cáo, marketing hoặc "bán" các ý tưởng, sản phẩm hay dịch vụ.
 • Công việc khi ra trường với chuyên ngành Business Communication?Marketing, PR,  associate brand manager, social media coordinator, v.v
 • Intake: Tháng 9
 • Yêu cầu tuyển sinh: IELTS 6.5, pass bài aptitude test, essay và interview.
 • Địa điểm học: 

- Năm 1: SP Jain Singapore campus

- Năm 2 và 3: SP Jain Sydney campus

Xem thông tin chương trình học ở Đây.

3. Học bổng và admission kỳ tháng 9.2019

- Quy trình admission miễn phí. 

- Sinh viên nộp hồ sơ, interview trong những ngày sau của tháng 6 và tháng 7.2019 sẽ được miễn lệ phí đánh giá hồ sơ USD 100: 21 June, 29 June, 13 July và 14 July


Tải đơn đăng ký tại Đây.

Xem chi phí tham khảo tại Đây.


Người liên hệ:

 • Cô Chi: huechi.dang@yahoo.com
 • Cô Susan: susan.tran@spjain.org