1. Ba. Business Administration (BBA) - 4 years in Singapore - Dubai - Sydney
 2. Ba. Economics (BEC) - 3 years in Singapore and Sydney
 3. Ba. Business Communication (BBC) - 3 years in Singapore and Sydney
 4. Ba. Data Science (BDS) - 3 years in Sydney

sp jain

Lịch làm bài kiểm tra học bổng và  lịch phỏng vấn trong tháng 6 và tháng 7

 • 21.06.2019 - Online
 • 29.06.2019- Online
 • 13.07.2019 - Hà Nội
 • 14.07.2019 - TP HCM

Các chương trình business undergraduate (BBA/BEC/BBC) sẽ học cùng chương trình năm 1 tại Singapore. BEC/ BBC năm 2 sẽ học tại Sydney.

 • Dự trù ngân sách với sinh viên có học bổng 70% chương trình BBA sẽ là 1 tỷ(nếu có đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè và giữa học kỳ) đến 56 tỷ/ toàn khóa (nếu không đi làm thêm)
 • Dự trù ngân sách với sinh viên có học bổng 80% chương trình BBA sẽ là 830 triệu(nếu có đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè và giữa học kỳ) đến 39 tỷ/ toàn khóa (nếu không đi làm thêm)
 • Dự trù ngân sách với sinh viên có học bổng 90% chương trình BBA sẽ là621 triệu (nếu có đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè và giữa học kỳ) đến 18 tỷ/ toàn khóa (nếu không đi làm thêm)

Như vậy, với chương trình cử nhân, học sinh giỏi, với ngânsách gia đình từ khoảng 156 triệu/ năm (học bổng 90%) – 250 triệu/ năm (học bổng70%) có thể tham gia ứng tuyển.

 • Dự trù ngân sách với sinh viên có học bổng 70% chương trình BBC/BECsẽ là 756 triệu (nếu có đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè và giữa học kỳ) đến 1.18tỷ/ toàn khóa (nếu không đi làm thêm)
 • Dự trù ngân sách với sinh viên có học bổng 80% chương trình BBC/BEC sẽ là606 triệu (nếu có đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè và giữa học kỳ) đến 1.18 tỷ/ toàn khóa (nếu không đi làm thêm)
 • Dự trù ngân sách với sinh viên có học bổng 90% chương trình BBC/BECsẽ là 453 triệu (nếu có đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè và giữa học kỳ) đến 873 triệu/ toàn khóa (nếu không đi làm thêm)

Thông tin chương trình và dự trù chi phí theo học bổng

Tải thông tin chương trình học tại Đây.

Người liên hệ:

 • Cô Chi: huechi.dang@yahoo.com
 • Cô Susan: susan.tran@spjain.org