leadership kouzas Kinh nghiệm

Hi.
Mình quyết định theo đuổi việc apply cũng khá muộn, việc thi cử cho mấy bài thi tiêu chuẩn diễn ra tương đối chớp nhoáng. Rất may là cũng đạt được điểm "học sinh tiên tiến". Về kinh nghiệm, mình tốt nghiệp CNTT BK, -> engineer -> sales -> lead business.

Ngoài Mỹ, Mình apply Hitotsubashi ICS. Ở Mỹ mình apply 2 trường: Georgetown McDonough và Minnesota Carlson và đều được nhận FA. Cuối cùng mình quyết định theo McDonough.

Những gì mọi người đã đề cập mình chỉ nói vắn tắt vì mọi người sẽ đọc những thông tin tương tự nhau và không mang lai lợi ích cũng như hứng thú nhiều cho mọi người. Mình chỉ muốn chia sẻ cái mà mình cho là quan trọng về chuyện apply của mình hi vọng giúp những bạn đi sau:

Mình đọc cả quển "How to get in to top MBA" và thấy giá trị của cả quyển sách nằm ở đoạn hướng dẫn viết essay. Và tóm lại nằm ở từ "themes". Bạn là người khởi tạo, hay người điều hành hay người chuyền cảm hứng hay người điều tiết tình huống? Đôi khi chúng ta quá chăm chú vào việc offer các value phù hợp với trường và có thể không lột tả con người chúng ta theo cách mà chúng ta muốn nhất.

Trường hợp của mình mình thường có tư tưởng hơi cực đoan một chút là "dạy" cho adcom một bài học về lãnh đạo ( hoặc bất cứ theme nào mà bạn chọn, người kỷ luật quản lý process, người truyền cảm hứng....). Nếu họ thấy mình quá arrogant hoặc mình không xứng tầm thì chấp nhận . Sau đó mới sửa lại chút xíu để cho phù hợp với trường. Nói một cách lượng hóa, đối với cá nhân mình, tỉ lệ đẹp cho bài essay là 80-85% tính cá nhân và còn lại là viết cho đẹp lòng trường .

Trên đây là cái đọng lại với mình sau mùa apply. Mình hi vọng giúp ích cho ai đó. Năm tới có ai muốn apply McDonough,hoặc cần giúp bất cứ cái gì, làm ơn liên lạc với mình, mình rất muốn giúp ích cho đời .

Thân.

Nguồn : Vietmba ( http://vietmba.com/showthread.php?t=2651 )