Deadline:

30/11/2021

Giới thiệu chung:

Học bổng Quốc tế được trao cho các sinh viên quốc tế đạt thành tích cao để công nhận kết quả học tập xuất sắc của họ.

Ngành học:

Tất cả các chuyên ngành được giảng dạy tại trường

Điều kiện:

Apply vào trường:

Xem chi tiết điều kiện dành cho ứng viên dưới 18 tuổi tại đây

Xem chi tiết điều kiện chung tại đây

Apply học bổng:

  • Được mời nhập học tại trường.
  • Có điểm trung bình bậc THPT tối thiểu 9.0

Giá trị:

56.000 AUD

Quy trình apply:

Apply vào trường:

  1. Chọn chuyên ngành
  2. Kiểm tra điều kiện đầu vào và hạn chót apply của từng chuyên ngành.
  3. Hoàn thành đơn trực tuyến kèm các tài liệu bổ sung.

Apply học bổng:

Những ứng viên đã được mời nhập học sẽ được tự động xem xét cho học bổng này.

Xem thêm thông tin tại đây.

——————————————————————-

BY Thiên Phúc © YouthOp.vn