Deadline:

31/05/2022

Giới thiệu chung:

Các chuyên ngành Thạc sĩ sẽ có một suất học bổng mỗi ngành dựa trên năng lực học thuật trong năm đầu tiên.

Ngành học:

Các ngành về Kỹ thuật và Quản trị Kinh doanh

Xem chi tiết các ngành tại đây

Điều kiện:

Apply vào trường:

  • Có bằng cử nhân liên quan đến ngành học và đạt đủ tín chỉ
  • GPA từ 3.0/5.0 trở lên
  • Có chứng chỉ GRE/GMAT cho các ngành quản trị kinh doanh.
  • Chứng chỉ tiếng Anh: TOEFL iBT 80+ hay IELTS 6.0+

Apply học bổng:

  • Sẽ theo học tại trường.

Giá trị:

100% học phí năm đầu tiên và trợ cấp 5000 EUR.

Quy trình apply:

Apply vào trường:

  1. Hoàn thành mẫu đơn của ngành trên hệ thống này: tìm kiếm ngành học, xem điều kiện chi tiết và hoàn thành mẫu đơn tại mục “Fill in Application”.
  2. Nộp các tài liệu được yêu cầu: bằng tốt nghiệp cử nhân và bảng điểm kèm bản dịch công chứng ra tiếng Anh.

Apply học bổng:

Đơn apply học bổng có thể được sử dụng để apply vào trường.

Xem thêm thông tin tại đây.

——————————————————————-