Du học Ý

Cơ Hội Nhận Được Học Bổng Tại Đại Học Milan

9 tháng trước 0

Cơ Hội Nhận Được Học Bổng UNIPI Của Đại Học Pisa

9 tháng trước 0

Nước Ý – Một dấu ấn quen thuộc

6 năm trước 0

Trường Đại học Pisa, Ý

6 năm trước 0

Học bổng 100% học phí, ĐH Ca’s Foscari, Ý, 2017

6 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.

Chuyển đến thanh công cụ