VTV đưa tin, du học sinh tại Mỹ có nguy cơ bị trục xuất? - Cụ thể, các bạn có thể xem rõ ràng hơn ở status dưới.
---
Những điểm quan trọng trong thông báo chi tiết từ ICE tới từng trường, các ACE có thể đọc thêm ở link này:

https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/bcm2007-01.pdf

Mình tóm lại những điểm quan trọng ngoài những điểm chính các ACE đã biết như sau:

1. Mỗi trường chỉ có thể nằm trong 4 trường hợp sau:

· entirely online classes or programs - Toàn bộ online (không thể học tại Mỹ nhưng có thể ở ngoài Mỹ)

· Solely in-person classes – Toàn bộ trực tiếp (Phải enroll full time và tối đa 3 online credit)

· Delayed or shortened sessions – Rút ngắn thời gian

· A hybrid plan of in-person and remote classes – Trộn giữa online và trực tiếp (Có thể nhiều hơn 3 credit online nhưng mà không được toàn bộ online)

2. Trường sẽ phải lựa chọn và báo cho ICE trước ngày 15/7 và cung cấp bản I-20 mới trước ngày 4/8:

Đoạn gốc:

Schools must update and reissue all Forms I-20 to reflect these changes in program enrollment and student information within 21 business days of publication of this Broadcast Message, on Aug. 4, 2020. When issuing new Forms I-20, please prioritize students who require new visas and are outside of the country.

3. Bạn chỉ có thể ra khỏi Mỹ và take courses online và vẫn được tính là theo học khi mà trường bạn là ONLINE TOÀN BỘ:

For the fall 2020 semester, continuing F and M students outside of the United State, whose schools of enrollment are only offering online classes, may remain in Active status in SEVIS if they are taking online courses and are able to meet the normal full course of study requirements or the requirements for a reduced course of study. Only students enrolled at a school that is only offering online coursework can engage in remote learning from their home country. In this case, DSOs should annotate the student’s record to make it clear that the student is outside the US but taking full-time online courses as that is the only choice offered by the school

4. Nếu trường bạn thay đổi cách dạy học giữa kỳ từ TRỰC TIẾP qua ONLINE TOÀN BỘ thì bạn phải ra khỏi Mỹ ngay!

For the fall 2020 semester, continuing F and M students who are already in the United States may remain in Active status in SEVIS if they make normal progress in a program of study, or are engaged in approved practical training, either as part of a program of study or following completion of a program of study. If a school changes its operational stance mid-semester, and as a result a nonimmigrant student switches to only online classes, or a nonimmigrant student changes their course selections, and as a result, ends up taking an entirely online course load,

schools are reminded that nonimmigrant students within the United States are not permitted to take a full course of study through online classes. If nonimmigrant students find themselves in this situation, they must leave the country or take alternative steps to maintain their nonimmigrant status such as transfer to a school with in-person instruction.

KHUYẾN CÁO: Mình chỉ chia sẻ theo cách hiểu của mình. Mình sẽ không chịu trách nhiệm trước pháp luật về cách hiểu của mình. Các bạn tham khảo và liên lạc trực tiếp với văn phòng học sinh quốc tế của trường hoặc luật sư immigration trước khi quyết định cho bản thân. Mình sẽ không chịu trách nhiệm về hành động của bạn.

COPY theo nguồn của chi Hang Vu: https://www.facebook.com/hang.vu.399826