Quỹ khuyến học khoa Nghệ thuật Radboud là một học bổng bổ sung cho Chương trình học bổng Radboud (RSP) và Học bổng Orange Tulip (OTS) cho các sinh viên xuất sắc theo học chương trình Thạc sỹ.

Quỹ khuyến học khoa Nghệ thuật Radboud mong muốn cung cấp cho những sinh viên đầy triển vọng nhưng không đủ khả năng kinh tế cơ hội để hoàn thành một trong những chương trình Thạc sỹ (/Nghiên cứu sinh) của trường. Vì vậy, số lượng học bổng bổ sung mỗi năm học được dành cho sinh viên thạc sỹ quốc tế bên ngoài Liên minh châu Âu (EU)/ Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Trong những năm gần đây, Đại học Radboud đã tập trung tăng cường giáo dục và tỷ lệ kết quả học tập. Kết quả là, 80.5% sinh viên bắt đầu khóa học cử nhân năm 2o12 có chứng chỉ trong 4 năm.

Đại học Nijmegen Radboud được thành lập ngày 17/10/1923 dưới cái tên Catholic University Nijmegen. Với trường đại học riêng của mình, tín đồ công giáo Hà Lan cố gắng đẩy mạnh việc giải thoát khỏi công giáo Roma ở Hà Lan, tổ chức đang được xem xét sai lầm trong quản lý cộng đồng, những tuyên bố hợp pháp, y khoa và các lĩnh vực khác. Tổ chức Radboud Foundation là tổ chức theo sau sự khởi đầu trên.

Bậc học: Học bổng áp dụng cho sinh viên theo học chương trình Thạc sỹ

Ngành học: Học bổng áp dụng cho sinh viên ngành Nghệ Thuật

Giá trị học bổng: Quỹ khuyến học khoa Nghệ thuật Radboud có giá trị 2500 Euro cho mỗi sinh viên, được trả thành 10 lần trong suốt năm học.

Số lượng học bổng: Hiện chưa giới hạn số lượng học bổng

Đối tượng: Học bổng áp dụng cho sinh viên quốc tế ngoài Liên minh châu Âu/ Khu vực kinh tế châu Âu

Học bổng có giá trị tại: Hà Lan

Yêu cầu:

Điều kiện ứng tuyển:

  • Ứng viên đang theo học chương trình thạc sỹ của khoa Nghệ thuật
  • Ứng viên là sinh viên quốc tế ngoài Liên minh châu Âu/ Khu vực kinh tế chung châu Âu
  • Ứng viên là một ứng viên được tuyển chọn và chấp thuận cho chương trình học bổng Radboud hoặc học bổng  Orange Tulip
  • Có hộ chiếu ngoài EU/EEA
  • Không đủ điều kiện cho mức học phí thấp hơn của EEA vì những lý do khác
  • Đã (hoặc sẽ) có bằng cử nhân ở nước khác Hà Lan, không có bằng cấp nào ở Hà Lan và không theo học bất cứ chương trình nào trước đây ở Hà Lan
  • Có khả năng thông thạo ngôn ngữ cao
  • Sẽ tuân thủ theo quy định để có được visa ở Hà Lan
  • Đã tham gia đại học Radboud là một sinh viên toàn thời gian trong năm học và theo học chương trình Thạc sỹ mà được học bổng cung cấp

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/03/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Đăng kí trên website của trường.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: