Đại học Sheffield rất vui mừng khi trao tặng 100 suất học bổng Thạc sỹ học thuật cho sinh viên quốc tế xuất sắc vào năm 2019. Học bổng được áp dụng cho những sinh viên quốc tế mới (ngoài Liên minh châu Âu) đáp ứng được các tiêu chí yêu cầu.

Mỗi suất học bổng là một phần thưởng cạnh tranh có trị giá 25% học phí chính cho sinh viên Thạc sỹ học thuật khai giảng từ tháng Chín,2019.

Học bổng được áp dụng liên kết chung với các học bổng đang có ở Khoa hoặc Ngành mà ứng viên theo học, ứng viên không là một sinh viên được tài trợ. Vui lòng sử dụng máy tính học bổng để kiểm tra những học bổng hiện có Khoa/ Ngành của ứng viên.

Bậc học: Học bổng áp dụng cho sinh viên đang theo học cao học.

Ngành học: Học bổng áp dụng để theo học bất kỳ một môn học nào của trường.

Giá trị học bổng: Mỗi suất học bổng là một phần thưởng cạnh tranh có trị giá 25% học phí chính cho sinh viên Thạc sỹ  khai giảng từ tháng 9, 2019.

Đối tượng: Học bổng áp dụng cho sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng: 100 suất

Học bổng có giá trị tại: Anh

Yêu cầu:

Điều kiện ứng tuyển:

 • Ứng viên được đề nghị khóa học Thạc sỹ học thuật toàn thời gian hoặc bán thời gian vào ngày 19/04/2019 (trước 16 giờ chiều).
 • Ứng viên phải được chấp nhận theo học khóa học Thạc sỹ học thuật toàn thời gian hoặc bán thời gian tại đại học Sheffield vào ngày 26/04/2019 (trước 16 giờ chiều).
 • Khóa học của ứng viên phải được khai giảng vào tháng Chín năm 2019.
 • Các khóa học từ xa không đủ điều kiện cho học bổng sinh viên xuất sắc
 • Ứng viên phải nhận được lời mời theo học một khóa học đầy đủ tại đại học Sheffield. Chương trình thạc sỹ liên kết giữa đại học Sheffield và các học viện khác không đủ điều kiện để ứng tuyển cho học bổng.
 • Tất cả khóa học Crossways và Erasmus Munds không đủ điều kiện cho học bổng sinh viên xuất sắc.
 • Về học phí, ứng viên phải tự chi trả và được yêu cầu gửi học phí du học
 • Ứng viên không phải là sinh viên được tài trợ
 • Vì mục đích của học bổng, tất cả sinh viên thạc sỹ học thuật thuộc khóa học tháng 3 và các sinh viên bậc cử nhân không đủ điều kiện cho học bổng này.
 • Những sinh viên theo học Thạc sỹ/ Nghiên cứu sinh tiến sỹ chỉ đủ điều kiện ứng tuyển học bổng sinh viên xuất sắc dành cho chương trình bậc Thạc sỹ
 • Học bổng này thích hợp với các khóa học mà bao gồm phí cơ bản cao hơn nhưng không loại trừ những khóa học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 19/04/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải trúng tuyển cho khóa nhập học tháng 9/ 2019 tại Đại học Sheffield.

Học bổng Thạc sỹ học thuật cho sinh viên quốc tế xuất sắc 2019 không thể áp dụng song song với một trong những học bổng sau đây:

 • Học bổng International Postgraduate Taught 2019
 • Học bổng NCUK Postgraduate Taught Merit 2019
 • Học bổng NCUK Postgraduate Taught 2019
 • Học bổng The University of Sheffield Southern Africa Student 2019
 • Học bổng Santander International Merit 2019
 • Học bổng Sir SY Chung  2019

Trong trường hợp ứng viên được tặng một số trong những học bổng trên, học bổng có giá trị nhất sẽ được ưu tiên.

 • Học bổng được áp dụng song song với học bổng ở Khoa/Ngành mà ứng viên đang theo học, ứng viên không là một sinh viên được tài trợ. Vui lòng sử dụng máy tính học bổng để kiểm tra những học bổng hiện có Khoa/ Ngành của ứng viên.
 • Học bổng sẽ không áp dụng song song với các nguồn tài trợ bên ngoài, ngoại trừ nợ sẽ phải hoàn trả đầy đủ.
 • Nếu ứng viên theo học chương trình thạc sỹ 2 năm, học bổng sẽ được áp dụng vào năm thứ 2 của khóa học và đã hoàn thành xuất sắc năm thứ nhất và vẫn đảm bảo được điều kiện và tiêu chí nhận thưởng.
 • Học bổng không áp dụng cho bất kỳ năm học nào ở các xí nghiệp hay học ở nước khác mà được bắt buộc trong chương trình học của ứng viên.
 • Nếu ứng viên được chọn cho học bổng sinh viên xuất sắc nhưng không đáp ứng được yêu cầu thì ứng viên sẽ không đủ điều kiện để nhận học bổng nữa.
 • Nếu ứng viên chuyển chương trình học thạc sỹ trong suốt quá trình học, học bổng sinh viên xuất sắc có thể sẽ mất.
 • Học bổng sinh viên xuất sắc có thể áp dụng tối đa trong 2 năm học. Việc này không áp dụng cho bất kỳ năm học nào ở các xí nghiệp hay học ở nước khác. Dành cho các sinh viên bán thời gian có thời gian học bổng hơn 1 năm, học bổng sẽ được chia theo tỷ lệ trong tối đa 4 năm.
 • Sinh viên bán thời gian sẽ nhận được toàn bộ giá trị học bổng chia theo tỷ lệ trong suốt thời gian của khóa học.
 • Học bổng chỉ áp dụng để giảm học phí.
 • Quyết định của hội đồng học bổng là cuối cùng. Không một đơn ứng tuyển hay đơn phúc khảo nào được chấp nhận.
 • Tất cả quyết định của trường là vì mục đích tốt. Nếu học bổng được trao dựa trên điểm số được dự đoán và ứng viên không đạt được số điểm đó hoặc nếu thông tin được cung cấp sai sự thật, trường sẽ có quyền loại bỏ học bổng đó.
 • Nếu ứng viên được chọn trao học bổng, ứng viên sẽ phải đóng một khoản học phí đặt cọc trước ngày quy định.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: