gaf-mpls-pad

Quỹ Clarendon là một chương trình học bổng sau Đại học tại ĐH Oxford, cung cấp 140 suất học bổng mới mỗi năm. Học bổng Clarendon được trao tặng trên cơ sở thành tích và tiềm năng học tập trong tất cả các ngành học bậc Sau Đại học tại ĐH Oxford.

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Ngành học: Tất cả các khóa học bậc sau Đại học tại trường, bao gồm cả toàn thời gian lẫn bán thời gian.

Học bổng không áp dụng cho các khóa học về Chứng nhận và Chứng chỉ sau Đại học.

Số lượng: Khoảng 140 mỗi năm.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ.

Giá trị học bổng: Toàn bộ học phí. Ngoài ra:

  • Ứng viên theo học các khóa toàn thời gian sẽ nhận được một khoản tiền trợ cấp sinh hoạt hằng năm - có giá trị ít nhất £14,296 trong năm học 2017-2018.
  • Ứng viên theo học khóa bán thời gian sẽ nhận được một khoản trợ cấp hỗ trợ học tập để giúp trang trải các chi phí ngoài học phí.

Yêu cầu:

Học bổng được trao trên cơ sở thành tích và tiềm năng học tập của các ứng viên. Học bổng được áp dụng cho tất cả các ngành, và dành cho những ứng viên đăng ký nhập học một khóa Thạc sĩ hay Tiến sĩ tại trường trước thời hạn nhập học vào tháng 1.

Hạn chót nộp hồ sơ:

6/01/2017 hoặc 20/01/2017.

(Học bổng hằng năm)

Phương thức nộp hồ sơ:

Nếu ứng viên nộp hồ sơ xin nhập học một khóa học Thạc sĩ hay Tiến sĩ tại ĐH Oxford trước hạn nhập học vào tháng 1, ứng viên sẽ tự động được xét học bổng Clarendon. Ứng viên không cần phải nộp thêm bất kì hồ sơ gì để xin học bổng Clarendon. Tuy nhiên, ứng viên phải nhớ kỹ rằng phải nộp hồ sơ xin nhập học trước thời hạn nhập học (06/01/2017 hoặc 20/01/2017) thì mới được xét học bổng.

Vui lòng truy cập trang web chính thức để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng cũng như cách nộp hồ sơ nhập học.

Xem thêm thông tin:

Trang web chính thức: Tại đây.