hrw-photo

Học bổng Alan R. và Barbara D. Finberg dành cho ứng viên đã có bằng thạc sĩ các ngành luật, báo chí, quan hệ quốc tế hoặc các lĩnh vực liên quan từ các trường đại học trên toàn thế giới. Các ứng viên đến từ mọi quốc gia trên thế giới đều đủ điều kiện nộp đơn.

Các ứng viên thường sẽ làm việc cho văn phòng của Human Rights Watch ở New York, Washington hoặc các địa điểm khác. Học bổng bắt đầu vào tháng 9 năm 2017.

Human Rights Watch bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới. Chúng tôi điều tra các vấn đề về xâm hại, công bố sự thật đến toàn thê giới và gây sức ép để chính quyền giải quyết và tôn trọng quyền con người. Human Rights Watch là một tổ chức quốc tế độc lập hoạt động với tư cách như một phong trào mạnh mẽ nhằm bảo vệ danh dự con người và lẽ sống.

Giá trị học bổng: Giá tri học bổng năm học 2017-2018 là 55000 đô cộng với tiền lương phụ cấp nếu làm việc tại văn phòng. HRW sẽ trả phí di chuyển và giúp đỡ ứng viên làm giấy tờ.

Đối tượng: Mọi quốc tịch.

Yêu cầu:

Học vấn: Ứng viên đã có bằng thạc sĩ các ngành luật, báo chí, quan hệ quốc tế hoặc các lĩnh vực liên quan từ các trường đại học trên toàn thế giới.

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm nghiên cứu, bao gồm cả kinh nghiệm thực hiện phỏng vấn, đặc biệt trong lĩnh vực quyền con người.

Các kĩ năng và kiến thức liên quan:

  • Có nền tảng tốt trong lĩnh vực quyền con người quốc tế à cam kết muốn làm việc rong lĩnh vực quyền con người.
  • Có khả năng viết và nói tiếng Anh tốt.
  • Có năng lực trong một ngoài ngữ khác ngoài tiếng Anh và có hiểu biết về các quốc gia hoặc khu vực mà vấn đề bảo vệ quyền con người đang ở mức báo động.
  • Có tinh thần tự giác, có thể làm nhiều việc một cách hiệu quả, có kĩ năng lên kế hoạc và tổ chức tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực.
  • Có khả năng phân tích tốt, suy nghĩ sáng tạo và có kế hoạch, khả năng chỉnh sửa, có tính kiên trì và hoạt bát và giữ vững được tiêu chuẩn của HRW.
  • Có tinh thần là việc nhóm trong HRW và các đối tác bên ngoài.
  • Có khả năng đưa ra các quyết định nhất quán với chức năng.

Hạn chót nộp hồ sơ:

8/10/2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp đơn qua email: fellowship@hrw.org.

Xem thêm thông tin:

Thông tin xem tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: