maxresdefault

Đại học Liên bang Úc hiện đang hỗ trợ Học bổng Xuất sắc Quốc tế. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế và sau đại học.

Học bổng Xuất sắc Quốc tế hỗ trợ tương đương 20% học phí của ứng trong suốt thời gian học tập. Học bổng sẽ được trao dành cho bậc đại học và sau đại học và không có giá trị khi chuyển đổi.

Đại học Liên bang Úc là một trong những tổ chức giáo dục đại học lâu đời nhất ở Úc. Trường hiện đang giảng dạy với chất lượng cao và giáo dục đại học với một mạng lưới các trường quốc gia và quốc tế.

Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên bậc đại học hoặc sau đại học.

Đối tượng học bổng: Học bổng được trao trong bất kỳ ngành học nào được giảng dạy bởi trường đại học.

Giá trị học bổng: 5.000 bảng

Quốc tịch: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng: Một số học bổng có sẵn.

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Điều kiện nhận học bổng:

Là sinh viên quốc tế

Đủ điều kiện du học Úc với visa sinh viên

Không được chấp nhận, hoặc nhận được bất kỳ học bổng hoặc học bổng FedUni nào khác, hoặc với bất kì học bổng giá trị nào khác tại thời điểm nộp hồ sơ (ngoại trừ Học bổng Tiện nghi Đại học Liên bang)

Không được nhận chuyển khoản hoặc miễn giảm tín chỉ

Đáp ứng yêu cầu đầu vào tiếng Anh học thuật tối thiểu và được với không quá 10 tuần chương trình chuyển tiếp tiếng Anh (ví dụ: IELTS học thuật tổng thể 5.5 không có bất kì điểm nào dưới 5,5 cho chương trình tổng quát)

Đáp ứng các yêu cầu về thành tích học tập sau đây:

Chương trình đại học - thành tích học tập nổi bật trong năm lớp 12 (trung học phổ thông).

Chương trình sau đại học - kết quả học tập tổng thể với ‘Tín chỉ bậc Cử nhân từ Đại học HE Phần 1’

Đủ điều kiện ghi danh vào chương trình học  bổng

Đăng ký vào chương trình học tập với bậc học cao hơn trình độ hiện tại của ứng viên.

Học tập toàn thời gian tại khuôn viên Đại học Liên bang Úc. Các cơ sở tại được đặt tại Ballarat, Gippsland và những học bổng này không áp dụng cho sinh viên học tập tại một địa điểm giảng dạy của Nhà cung cấp Đối tác Đại học Liên bang.

Được ghi danh vào một chương trình đại học hoặc sau đại học trong khuôn viên trường - bằng cách học tập tại các cơ sở Ballarat, Berwick hoặc Gippsland của Đại học Liên bang Úc;

Để đủ điều kiện nhận học bổng, bạn phải đăng ký vào một chương trình cấp bằng đủ điều kiện. Đây là những tiêu chí cho chương trình đủ điều kiện:

  • Những khoá học trực tiếp tại Đại học Liên bang Úc
  • Đăng ký trên CRICOS
  • Đánh giá và kiểm tra chất lượng theo hệ thống tín chỉ

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/05/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ :

Học bổng cạnh tranh nhằm lựa chọn được ứng viên thành công và có thể yêu cầu điểm số cao hơn yêu cầu tối thiểu

Nếu ứng viên nhân được lời mời nhập học vô điều kiện, ứng viên phải chấp nhận lời mời học bổng trong vòng bốn tuần kể từ ngày nhận được lời mời.

Nếu ứng nhận được lời mời nhập học có điều kiện, ứng viên phải chấp nhận đề sau khi đáp ứng các điều kiện của lời mời dành cho ứng viên

Cách đăng ký : Sinh viên sẽ được tự động đánh giá học bổng khi đăng ký chương trình tại trường tại Đại học Liên bang Úc. Không cần nộp hồ sơ riêng biệt. Ứng viên phải bắt đầu chương trình học tập với đủ điều kiện trong học kỳ 1 hoặc học kỳ 2, 2019.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: