Griffith-Gold-Coast-Media-2-1

Đại học Griffith hiện đang hỗ trợ bổng Xuất sắc dành cho Sinh viên Quốc tế - Chương trình học tập chuyển tiếp ngoài nước. Học bổng này dành cho sinh viên đạt thành tích cao với nghiên cứu trước khi đăng ký nhập học tại Đại học Griffith.

Griffith International sẽ trao học bổng cho các sinh viên có điểm đầu vào học tập cao nhất khi đủ điều kiện học tập tại trường. Tất cả khoản khấu trừ sẽ được dựa theo ngày điều tra dân số của Đại học Griffith của học kì liên quan trong chương trình học.

Là một trường đại học được xếp hạng cao với tầm nhìn hướng ra quốc tế, trường có mối quan hệ sâu sắc cũng như đề cao vai trò của cộng đồng. Học văn bằng kép là cách tuyệt vời để đưa ra lựa chọn nghề nghiệp dễ dàng cho sinh viên của trường.

Bậc học: Học bổng dành cho bậc Cử nhân.

Đối tượng học bổng : Học bổng được trao cho môn học được giảng dạy tại trường.

Học bổng: Học bổng hỗ trị 25% học phí trong suốt thời gian học tập.

Quốc tịch: Dành cho sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng: Không xác định rõ

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Là công dân của một quốc gia khác ngoài Úc hoặc New Zealand.

Có điểm trung bình tối thiểu trong các nghiên cứu đại học trên 3.0 với thang điểm 4.0 hoặc 5.5 trên thang điểm 7.0.

Đủ điều kiện nhận tín chỉ cho bậc học trước.

Đã nộp đơn và đủ điều kiện nhập học, hoặc nhận được một lời mời nhập học có điều kiện hoặc vô điều kiện từ trường Đại học, để nhập học văn bằng đại học trước ngày kết thúc nộp hồ sơ học bổng.

Đã đáp ứng yêu cầu đầu chương trình học bổng, bao gồm kết quả học tập trước và trình độ tiếng Anh theo yêu cầu đầu vào của Đại học Griffith.

Bắt đầu và ghi danh là một sinh viên toàn thời gian mới trong chương trình đại học trong quý 2 hoặc 3 2019 tại Đại học Griffith.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 17/5/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:

Một mẫu đơn xin học bổng được hoàn thành trước ngày kết thúc.

Một bản sao chứng thực bảng điểm học tập và tài liệu hỗ trợ chứng minh thành tích học tập nổi bật.

Sinh viên sẽ cần nộp đơn xin học bổng thông qua liên kết đã cho: https://www.griffith.edu.au/apply/international

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: