Sharing is, indeed, sexy!

STFC UKRI

Học bổng UKRI Future Leaders Fellowships Scheme (FLF) được mở nhằm phát triển, lưu giữ, thu hút và duy trì các nghiên cứu và tài năng đổi mới tại  Anh, nhằm hỗ trợ các nghiên cứu xuất sắc và có triển vọng trong tương lai, cũng như các nhà lãnh đạo đổi mới.

Học bổng UKRI Future Leaders Fellowships Scheme STFC UKRI (FLF) hướng tới phát triển, lưu giữ, thu hút và duy trì các nghiên cứu và tài năng đổi mới tại Vương Quốc Anh.

Các nghiên cứu và đổi mới tại Vương Quốc Anh hội tụ 9 Hội đồng gồm cả STFC thành 1 tổ chức duy nhất nhằm mục đích trở thành tổ chức nghiên cứu và đổi mới bậc nhất trên thế giới.

Bậc học: Nghiên cứu.

Ngành học: Ứng viên có thể nộp đơn cho bất cứ ngành nghiên cứu hay đổi mới nào trong phạm vi Research Councils and Innovate UK (Hội đồng nghiên cứu và đổi mới Vương Quốc Anh).

Giá trị học bổng:

 • Học bổng dài hạn và điều chỉnh linh hoạt, cung cấp gói hỗ trợ toàn diện, gồm lương nghiên cứu sinh và phí nghiên cứu, phí cán bộ nhân viên và phí đào tạo, cùng 7 năm hỗ trợ theo mẫu 4+3 và đánh giá vào năm 4. Trường hợp hỗ trợ cần làm rõ mục đích dài hạn và tầm quan trọng của chương trình, đồng thời cung cấp các kế hoạch cụ thể hơn và chi phí cho 4 năm đầu.
 • Với các ứng viên kinh doanh nằm trong cộng đồng người sử dụng hoặc các ứng viên khác, việc hỗ trợ trong 4 năm là đủ và không cần thiết phải xin tài trợ thêm 3 năm nếu không bắt buộc. Các ứng viên giành được học bổng sẽ được tự do về tài chính và trí tuệ để có thể phát triển và chuyển hướng qua các thời kỳ.

Số lượng học bổng: Có 6 đợt mở học bổng; 2 đợt mỗi năm giữa 2018-2019 và 2020-2021 (năm tài chính), thường trao ít nhất 100 học bổng cho mỗi đợt theo quyết định của UKRI (với đợt đầu thường ít hơn, khoảng 50 học bổng).

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở Anh.

Yêu cầu:

 • Ứng viên cần có bằng Tiến sĩ tới trước ngày bắt đầu của học bổng hoặc có thể chứng minh kinh nghiệm nghiên cứu/đào tạo tương đương.
 • Các học bổng này dành cho các nhà nghiên cứu và đổi mới mới bắt đầu công việc, đang chuyển sang làm việc độc lập. Các nhà nghiên cứu và đổi mới lâu năm sẽ không được xét tuyển. Không có điều kiện về thời gian từ thời điểm Tiến sĩ hoặc về việc ứng viên đang làm tại 1 vị trí học thuật lâu dài/vị trí mở hay công việc thứ 2. Ứng viên cần dựa vào các tiêu chuẩn bên dưới để tự đánh giá và cho thấy sự phù hợp với chương trình dựa trên các mục tiêu của chương trình.
 • Ứng viên cần được hỗ trợ đáng kể từ tổ chức chủ nhà, được mô tả bên dưới tại mục 3. Tổ chức chủ nhà cũng được khuyến khích thông qua chương trình có thể tuyển chọn được các thí sinh xuất sắc trên toàn thế giới.
 • Các ứng viên trở lại nghiên cứu và thực hiện đổi mới sau thời gian nghỉ ngắt quãng công việc hoặc thực hiện nhiệm vụ khác có thể ứng tuyển; không có giới hạn về thời gian ngoài công việc nghiên cứu hoặc đổi mới.
 • Học bổng có thể được tổ chức bán thời gian nhằm gắn các nghiên cứu/đổi mới với trách nhiệm cá nhân. Ứng viên có thể đề xuất nhận học bổng bán thời gian trong 4 năm hoặc 1 thời gian lâu hơn tương đương 4 năm toàn thời gian theo nguyện vọng; công việc có thể được chia sẻ.
 • Toàn bộ thời gian làm việc với học bổng hoặc các hoạt động liên quan đến học bổng của ứng viên sẽ được cam kết khi bắt đầu học bổng. Do đó, các ứng viên đang trong cam kết thực hiện các nghiên cứu quan trọng khi tham gia vào các gói tài trợ khác sẽ không đủ điều kiện ứng tuyển. Các ứng viên được trao giải sẽ được linh hoạt để phát triển bề dày kinh nghiệm và quan hệ đối tác, đảm bảo việc nhận các tài trợ nghiên cứu/đổi mới về sau, nhưng cũng cần đảm bảo các hoạt động khác của ứng viên không ảnh hưởng tới sự tập trung, hay kết quả thực hiện học bổng.
 • Ứng viên có tiếng Anh không là tiếng mẹ đẻ cần cung cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh đạt mức cao hơn theo yêu cầu của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

03/07/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Đây là chương trình duy nhất cho toàn bộ quá trình chuyển tiếp của UKRI, không giới hạn ngân sách cho các ngành cụ thể và giới hạn nghiên cứu liên ngành hoặc chuyển ngành.
 • Vòng đầu: Trong vòng đầu của đợt này, tổ chức chủ nhà bắt buộc phải nộp Bản trình bày nguyện vọng (EOI) tới trước 07/06/2018 của từng ứng viên mà ban tổ chức đưa vào vòng 1.
 • Tất cả đơn đăng ký cần được nộp qua hệ thống Joint Electronic Submission Je-S tới trước 16:00 BST, 03/07/2018 cho vòng đầu.
 • Toàn bộ thông tin có trong phần Tổng quan chương trình và các tài liệu cho đơn đăng ký bên dưới.
 • Vòng 2 sẽ đóng vào 10/2018.
 • Ứng viên tải bản trình bày nguyện vọng tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức ứng tuyển tại Đây.