Einaudi Institute for Economics and Finance_logoThe Einaudi Institute for Economics and Finance (tạm dịch: Viện Kinh tế và Tài chính Einaudi) đang mở đơn đăng ký cho một số vị trí thỉnh giảng ngành Kinh tế, Tài chính dành cho ứng viên quốc tế, năm học 2018-2019.

Einaudi Institute for Economics and Finance

Viện Kinh tế và Tài chính Einaudi thực hiện các nghiên cứu tầm cỡ thế giới, tập trung vào các chủ đề liên quan đến chính sách. Viện cũng hướng tới cải thiện chất lượng giáo dục đại học ngành Kinh tế và Tài chính tại Ý thông qua tổ chức các khóa học Đại học nâng cao, các seminar và hội thảo chất lượng cao.

Bậc học: Vị trí thỉnh giảng.

Ngành học: Kinh tế và Tài chính.

Giá trị học bổng: Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, ứng viên sẽ được sử dụng cơ sở nghiên cứu của Viện, đảm bảo có 1 chuyến làm việc thoải mái và hiệu quả.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận ở Ý.

Yêu cầu:

  • Việc chọn ra ứng viên cho học bổng dựa vào năng lực và khả năng thực hiện giảng dạy của ứng viên.
  • Ứng viên có tiếng Anh không là tiếng mẹ đẻ cần cung cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh đạt mức cao hơn theo yêu cầu của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

30/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Ứng viên điền đơn đăng ký (tại Đây) và gửi tới applications-at-eief.it, ghi cụ thể thời điểm trong năm ứng viên có thể nhận vị trí.
  • Ứng viên cần nộp bản sao toàn bộ bản Thông báo miễn trừ trách nhiệm sử dụng dữ liệu cá nhân.
  • Các ứng viên có thể tham gia trong thời gian của năm học (từ tháng 09-06 năm sau) và ở lại trong vòng hơn 1 tháng sẽ được ưu tiên.
  • Ứng viên cần nộp đơn tới trước 30/06/2018. Các đơn nộp muộn có thể được xem xét dựa trên lượng tài trợ được cấp.
  • Ứng viên vui lòng hoàn thành đơn và gửi đến applications-at-eief.it tới trước 30/06/2018.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.