Sharing is, indeed, sexy!

Viện đại học Melbourne dành tặng các suất học bổng cho sinh viên Úc và sinh viên quốc tế muốn theo học các chương trình bậc đại học hoặc nghiên cứu của Phân khoa Thương mại và Kinh tế hoặc khoa Thương mại Melbourne.

Viện đại học Melbourne mong muốn có thể hỗ trợ sinh viên giải quyết các vấn đề tài chính thông qua việc trao tặng các suất học bổng.

Được thành lập vào năm 1853, Viện đại học Melbourne là một trong những trường công lập có các đóng góp đáng kể cho cộng đồng trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Viện đại học này được bình chọn đứng thứ 33 trong số những cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới và là trường tốt nhất tại Úc (Theo bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới của Times, năm 2015-2016).

Melbourne University, Australia

Đại học Melbourne, Úc

Bậc học: Đại học và Sau đại học

Ngành học: Các ngành học thuộc phân khoa Thương mại và Kinh tế hoặc khoa Thương mại Melbourne

Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ.

Giá trị học bổng:

1. Bậc đại học

+) Học bổng A.G. Whitlam International Undergraduate Merit: Miễn giảm 50% chi phí trong suốt thời gian của khóa học.

+) Học bổng Bachelor of Commerce Global: Miễn giảm 20% tổng chi phí trong suốt thời gian của khóa học.

+) Các suất học bổng Bertalli Family Foundation: 5,000 đô la mỗi năm.

+) Chancellor’s Scholars Program: 

  • Đối với sinh viên Úc: Các sinh viên sẽ nhận được học bổng quốc gia của Melbourne (Melbourne National Scholarship) có gía trị lên đến 40.500 đô la (Tùy theo bằng tốt nghiệp đại học của sinh viên).
  • Đối với sinh viên quốc tế: Các sinh viên sẽ được xem xét nhận các suất học bổng miễn giảm toàn bộ chi phí hoặc miễn giảm 10.000 đô la.

+) Học bổng Commerce at International House: Học bổng là sự hỗ trợ tài chính cho chi phí sống tại International House trong năm đầu tiên của chương trình bậc Cử nhân Thương mại, trị giá 20.000 đô la.

+) Các suất học bổng Commerce International Undergraduate Merit: Miễn giảm 50% chi phí trong suốt khóa học.

+) Suất hỗ trợ tài chính Commerce Opportunity: Có giá trị 15,000 đô la mỗi năm cho suốt thời gian học.

+) Học bổng Douglas Family: Mỗi suất học bổng sẽ được trao tặng trong suốt 3 năm hoặc thời gian học bình thường của khóa học.

+) Các suất học bổng First In the Family: 10.000 đô la cho suốt khóa học bậc Cử nhân Thương mại (3 năm).

  • Các sinh viên nhận được học bổng này sẽ được thêm vào chương trình học giả Abernethy. Chương trình tạo cơ hội được tư vấn học tập bởi Giáo sư Margaret Abernethy, Ngài Douglas Copland - Chủ tịch Thương mại và Trưởng khoa tiền nhiệm của khoa Thương mại và Kinh tế.
  • Các ứng viên có thể nhận được sự ưu tiên giữa các sinh viên muốn đến sống tại Ormond College.

+) Các suất học bổng International Undergraduate Partner: Miễn giảm 50% trong suốt chương trình học.

+) Học bổng The Dawn Wade: Có giá trị lên đến 22.000 đô la mỗi năm cho chương trình học bình thường của bậc Cử nhân Thương mại (3 năm) và được trả trực tiếp cho International House.

+) Học bổng The Priestley Family Access: Có giá trị lên đến 25,000 đô la mỗi năm cho chương học toàn thời gian của bậc Cử nhân Thương mại (3 năm) và được chi trả trực tiếp cho Ormond College.

+) Các suất học bổng Wade Family Commerce Scholarships tại Ormond College: Các suất học bổng dùng để hỗ trợ chi phí sinh sống tại Ormond College trong năm đầu tiên của chương trình học bậc Cử nhân Thương mại, có giá trị 13,000 đô la.

2. Bậc Sau Đại học

+) Học bổng A.G. Whitlam Graduate Merit: miễn giảm 50% chi phí trong suốt thời gian khóa học.

+) Học bổng International Graduate Merit: Miễn giảm từ 25% – 50% chi phí trong suốt khóa học.

+) Phần thưởng International Postgraduate Coursework: Miễn giảm 25% tổng chi phí trong suốt khóa học.

+) Các suất học bổng Local Graduate Merit: Miễn giảm 25% – 50% các chi phí chi trả trong suốt thời gian học.

3. Chương trình nghiên cứu

+) Học bổng Queen’s College Ph.D: Các ứng viên trúng tuyển sẽ được:

  • Sẽ được xem là những Graduate Research Scholar và đến sống tại Queen’s College thuộc trường Đại học Melbourne.
  • Nhận 2000 đô la hỗ trợ chi phí sinh sống tại Queen’s College năm 2012.
  • Được xem xét để nộp đơn cho các công việc tại Queen’s College năm 2012.

+) Học bổng nghiên cứu của trường đại học Melbourne: Hơn 300 học bổng mỗi năm.

Yêu cầu:

1. Bậc Đại học

+) Học bổng A.G. Whitlam International Undergraduate Merit: Dành cho các sinh viên quốc tế theo học chương trình Cử nhân Thương mại có quốc tịch thuộc các quốc gia sau: Băng-la-desh, Ấn độ, Sri Lanka và Việt nam.

+) Học bổng Bachelor of Commerce Global: Khoa Thương mại và Kinh tế dành tặng một số suất học bổng cho các sinh viên quốc tế theo học Cử nhân Thương mại.

+) Học bổng Bertalli Family Foundation: Học bổng dành cho các sinh viên quốc tế đạt thành tích cao trong học tập vốn sinh sống tại các vùng xa xôi phải chuyển đến Melbourne để học tập.

+) Chancellor’s Scholars Program: Dành cho các sinh viên đạt thành viên cao trong học tập đăng ký học các chương trình: Cử nhân Nghệ thuật (Bachelor of Arts), Cử nhân Y sinh (Bachelor of Biomedicine), Cử nhân Thương mại (Bachelor of Commerce), Cử nhân thiết kế (Bachelor of Design), Cử nhân Âm nhạc (Bachelor of Music) và Cử nhân Khoa học(Bachelor of Science).

+) Học bổng Commerce at International House: Dành cho các sinh viên đăng ký học Cử nhân Thương mại, hiện đang sinh sống tại các vùng xa xôi, vùng Victoria và dự định đến sống tại International House trong năm đầu đại học.

+) Các suất học bổng Commerce International Undergraduate Merit: Dành cho các sinh viên quốc tế đăng ký học Cử nhân Thương mại.

+) Suất hỗ trợ tài chính Commerce Opportunity: Là suất hỗ trợ tài chính dành cho các sinh viên sống tại vùng victoria đã đăng ký vào Cử nhân Thương mại nhằm giúp các sinh viên này giải quyết các vấn đề tài chính cũng như các khó khăn khác. Các suất tài trợ này cũng bao gồm chương trình nâng cao trình độ học vấn và các kỹ năng cá nhân thông qua sự trợ giúp của Mạng lưới Cơ hội Thương mại (Commerce Opportunity Network).

+) Học bổng Douglas Family: Dành cho các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập tiếp tục chương trình đại học.

+) First In the Family Scholarships: Dành cho các sinh viên trúng tuyển vào Cử nhân thương mại, là người đầu tiên trong gia định theo học đại học và có điều kiện khó khăn.

+) International Undergraduate Partner Scholarships: Học bổng được tài trợ bởi Ngài Arthur Gordon Whitlam, vào quỹ A.G Whitlam Trust.

+) Học bổng The Dawn Wade: Dành cho các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập tại các trường thuộc vùng xa xôi, phải chuyển đến sống tại Melbourne để tiếp tục việc học tập. Học bổng sẽ chi trả chi phí sinh sống tại các khu học của trường Melbourne.

+) Học bổng The Priestley Family Access: Dành cho các sinh viên đậu vào khóa học Cử nhân Thương mại thông qua dự án Special Entry Access Scheme (SEAS) và đã đăng ký đến sống tại Ormond College.

+) Các suất học bổng Wade Family Commerce tại Ormond College: Dành cho 2 sinh viên đậu vào khóa học Cử nhân Thương mại của khoa Thương mại và Kinh tế.

2. Bậc Sau Đại học

+) Các suất học bổng A.G. Whitlam Graduate Merit:  Dành cho các sinh viên Úc và sinh viên quốc tế theo học các chương trình Thạc sĩ được giảng dạy.

+) Các suất học bổng International Graduate Merit Scholarships: Dành cho tất cả sinh viên quốc tế theo học các chương trình được giảng dạy của Khoa Thương mại.

+) Phần thưởng International Postgraduate Coursework: Được trao tặng hằng năm cho các sinh viên quốc tế theo học chương trình Thạc sĩ được giảng dạy.

+) Các suất học bổng Local Graduate Merit: Dành cho tất cả sinh viên Úc đăng ký các khóa học của Khoa Thương mại và Kinh tế.

3. Chương trình nghiên cứu

+) Học bổng Queen’s College Ph.D.: Ứng viên phải đăng ý khóa học P.h.D bắt đầu từ năm 2012 của khoa Thương mại và Kinh tế.

+) Học bổng nghiên cứu của trường đại học Melbourne: Dành cho các sinh viên Úc và sinh viên quốc tế đạt thành tích cao trong học tập.

 

Yêu cầu đầu vào:

Các ứng viên phải có bằng tốt nghiệp một chương trình đại học đạt loại giỏi tương đương với bằng loại giỏi được cấp bởi một trường đại học tại Úc. Mã số của Học viện TOEFL của Viện đại học Melbourne là 0974. Các ứng viên hãy sử dụng mã số này để kết quả thi có thể được báo cáo lại với trường. Một số khoa có thể chấp nhận các ứng viên có điểm thi IELTS, TOEFL, Pearson Test of English hoặc điểm CAE không quá thấp so với điểm yêu cầu.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Dành cho năm học 2017-2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Với một vài loại học bổng, ứng viên không cần phải nộp hồ sơ. Các sinh viên đủ tiêu chuẩn sẽ được tự động xem xét trao tặng học bổng.

Các học bổng khác thường yêu cầu nộp hồ sơ trực tuyến trước, nhưng quá trình cụ thể sẽ tùy thuộc vào từng loại học bổng.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết về các học bổng tại đây.