2

Trường Cao học Quốc tế Bayreuth chuyên về ngành nghiên cứu Châu Phi (BIGSAS) trao các suất học bổng bậc tiến sĩ cho ứng cử viên cho công trình luận văn phù hợp với một trong các lĩnh vực ngành mới của trường. Sinh viên mọi quốc tịch đều có thể nộp đơn. Nằm trong tâm điểm cấu trúc độc đáo của sự đào tạo sáng tạo và tiến bộ này là 100 sinh viên từ 27 quốc gia Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á, và Châu Âu.

Đại học Bayreuth là ngôi nhà của công trình nghiên cứu quốc tế và đa ngành. Nghiên cứu học Châu Phi luôn là ưu tiên của trường kể từ khi thành lập vào năm 1975. Trường Cao học Quốc tế Bayreuth chuyên về ngành nghiên cứu Châu Phi (BIGSAS) kết nối mạng lưới học thuật Châu Phi và Châu Âu và bồi dưỡng quan hệ giữa Đại học Bayreuth và 6 trường Đại học kết giao ở Châu Phi mà còn giữa các trường Đại học Châu Phi với nhau.

Bậc học: Tiến sĩ

Ngành học: Các lĩnh vực nghiên cứu :

  • Uncertainty, Innovation and Competing Orders in Africa
  • Knowledge, Communication, and Communities in Motion
  • Negotiating Change: Discourses, Politics, and Practices of Development

Tạm dịch:

  • Bất ổn, Cải tiến, và các yêu cầu cạnh tranh ở Châu Phi
  • Chuyển động của Kiến thức, Giao tiếp, và Cộng đồng
  • Bàn luận về thay đổi: Diễn thuyết, Chính trị, và Thực tiễn phát triển

Giá trị học bổng: 1,200 euro mỗi tháng trong vòng 3 năm.

Yêu cầu:

Ứng cử viên phải có bằng cử nhân loại giỏi một trong các ngành của trường. Đơn ứng tuyển có thể viết bằng Tiếng Đức, Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp, trường sử dụng Tiếng Anh để làm việc.

Yêu cầu nhập học:

  • Đầu vào : Ứng viên có thể nộp đơn vào BIGSAS nếu có bằng Cử nhân hoặc tương đương ngành Nhân học với kết quả tốt và có ý định học Tiến sĩ nghiên cứu Châu Phi học – bất kể quốc tịch, nơi cư trú, tuổi tác,…vv
  • Tiếng Anh :  Đơn ứng tuyển có thể viết bằng Tiếng Đức, Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp, trường sử dụng Tiếng Anh để làm việc.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Đơn online mở từ 1/8/2016 đến 1/10/2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên sẽ nộp hồ sơ online.

Xem thêm thông tin:

Trang chủ học bổng.

Nhân tin học bổng qua Email: