Mỗi năm trường Đại học Bách khoa của Milan dành tặng một số suất học bổng dựa trên kết quả học tập loại giỏi cho các ứng viên quốc tế tài giỏi nhất để theo học chương trình Thạc sĩ.

448110318_1280x720

Bằng "Laurea Magistrale" (tương đương với bậc Thạc sĩ) sẽ được trao cho sinh viên sau khi kết thúc 2 năm học sau đại học với mục đích cung cấp khóa đào tạo nghiêm khắc và tân tiến trong nhiều lĩnh vực cụ thể.

Sau khi hoàn thành, chương trình Laurea Magistrale cũng mở đường cho sinh viên tiếp tục học lên bậc Tiến sĩ.

Trường đại học Bách Khoa của Milan là trường đại học công nghệ lớn nhất tại Ý, với hơn 40.000 sinh viên. Trường đào tạo các ngành học bậc đại học, sau đại học và cao hơn nữa trong các lĩnh vực kỹ thuật, kiến trúc và thiết kế.

Italy, Lombardy, Milan, the faculty of engineering, Polytechnic university

Tất cả ứng viên cần cung cấp văn bằng chứng minh năng lực tiếng Anh. Kể từ bây giờ, yêu cầu này dành cho cả chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Ý.

Năng lực tiếng Ý: Sinh viên đăng ký cho chương trình giảng dạ bằng tiếng Ý phải cung cấp chứng chỉ tiếng Ý, bậc 1 (Theo Common Europe Framwork).

Bậc học: Trường cung cấp 3 chương trình học bổng, nhằm hỗ trợ tài chính cho các sinh viên là công dân EU và không phải công dân EU đăng ký theo học chương trình "Laurea Magistrale" toàn thời gian.

Ngành học: Các ngành học được giảng dạy tại trường đại học

Giá trị học bổng:

 • Học bổng PLATINUM: Có giá trị là 10.000€ mỗi năm + miễn tiền học phí. Giá trị học bổng sẽ chi trả chi phí nơi ở tại khu nhà ở của sinh viên - Politecnico, số tiền còn lại (sau khi trừ đi thuế) sẽ được trao cho sinh viên bằng tiếng mặt. .Sinh viên chỉ cần phải trả phí đăng ký
 • Học bổng GOLD: Có giá trị 5.000€ mỗi năm + miễn học phí. Giá trị học bổng sẽ chi trả chi phí nơi ở tại khu nhà ở của sinh viên - Politecnico, số tiền còn lại (sau khi trừ đi thuế) sẽ được trao cho sinh viên bằng tiếng mặt. .Sinh viên chỉ cần phải trả phí đăng ký
 • Học bổng SILVER: Có giá trị tương đương với tiền học phí, chi trả tổng số chi phí cho năm học. Sinh viên chỉ cần trả khoản tiền đăng ký.

Số lượng học bổng: Số lượng các suất học bổng Platinum, Gold và Silver ở mỗi năm đều khác nhau. Số lượng học bổng Platinum thường ít hơn số lượng học bổng Gold và Silver.

Học bổng được trao tặng tại Ý.

Yêu cầu:

*Yêu cầu ứng tuyển cho học bổng

1. Các học bổng dành cho các chương trình học tại Milan: 

 • 60 suất học bổng “POLITECNICO DI MILANO Gold"
 • 10 suất học bổng “POLITECNICO DI MILANO Platinum”

Các suất học bổng trên được trao cho những sinh viên quốc tế đã đăng ký chương trình Laurea Magistrale năm học 2017-2018 (Bậc học thứ 2, tương đương Thạc sĩ) được giảng dạy tại Milan.

2. Các học bổng dành cho chương trình học tại Piacenza

 • 10 suất học bổng “POLIPIACENZA" được trao cho những sinh viên quốc tế đã đăng ký chương trình Laurea Magistrale năm học 2017-2018 (Bậc học thứ 2, tương đương Thạc sĩ) về lĩnh vực Kiến trúc (Thiết kế kiến trúc và ngoại cảnh bền vững) được giảng dạy tại Piacenza
 • 10 suất học bổng “POLITECNICO DI MILANO Platinum” được trao cho những sinh viên quốc tế đã đăng ký chương trình Laurea Magistrale năm học 2017-2018 (Bậc học thứ 2, tương đương Thạc sĩ) về lĩnh vực Kỹ thuật năng lượng (Sự bền vững môi trường và tái phục hồi) được giảng dạy tại Piacenza.

3. Các suất học bổng dành cho chương trình học tại Mantova

4 suất học bổng được trao cho những sinh viên quốc tế đã đăng ký chương trình Laurea Magistrale năm học 2017-2018 (Bậc học thứ 2, tương đương Thạc sĩ) về lĩnh vực Thiết kế kiến trúc và Lịch sử được giảng dạy tại Mantova.

4. Các suất học bổng dành cho chương trình học tại Lecco

10 suất học bổng UNIVERLECCO được trao cho những sinh viên quốc tế đã đăng ký chương trình Laurea Magistrale năm học 2017-2018 (Bậc học thứ 2, tương đương Thạc sĩ) về lĩnh vực Kỹ thuật Xây dựng và Kiến trúc, Kỹ thuật dân sự nhằm giảm nhẹ nguy cơ và Kỹ thuật máy móc được giảng dạy bằng tiếng Anh tại Lecco.

5. Các suất học bổng dành cho chương trình học tạ trường Bách khoa của Milan.

100 suất học bổng “POLITECNICO DI MILANO" được trao cho những sinh viên quốc tế đã đăng ký chương trình Laurea Magistrale năm học 2017-2018 (Bậc học thứ 2, tương đương Thạc sĩ) được giảng dạy tại trường Bách khoa của Milano.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể ứng tuyển cho học bổng này.

*Yêu cầu đăng ký chương trình học

-  Yêu cầu đầu vào: Các yêu cầu đầu vào của chương trình Laurea Magistrale (tương đương Thạc sĩ)

-Kiểm tra đầu vào: GRE chỉ dành cho các ứng viên của chương trình Kỹ thuật năng lượng (tại Piacenza). Các ứng viên được yêu cầu làm bài kiểm tra GRE (Graduate Record Examination) qua ETS DI code 6939 và gửi kết quả đến Welcome Desk Piacenza trong thời hạn ngày đăng ký cuối cùng. Không có quy định về điểm GRE tối thiểu cần đạt nhưng điểm GRE sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá sinh viên.

- Yêu cầu năng lực tiếng Anh:

+) Tất cả ứng viên cần cung cấp văn bằng chứng minh năng lực tiếng Anh. Kể từ bây giờ, yêu cầu này dành cho cả chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Ý. Các văn bằng được chấp nhận là:

 • TOEFL: CBT -210 / IBT – 78 / PBT- 547 (Mã TOEFL của trường là 9795)
 • TOEIC (Chỉ phần Nghe và Đọc) – 720
 • IELTS (Học thuật) – 6
 • Cambridge: Proficiency – C / Advanced – C / First – B
 • TRINITY COLLEGE: ISE II

+) Năng lực tiếng Ý: Sinh viên đăng ký cho chương trình giảng dạ bằng tiếng Ý phải cung cấp chứng chỉ tiếng Ý, bậc 1 (Theo Common Europe Framwork).

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31 tháng 5 năm 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Các sinh viên phải hoàn thành hồ sơ (bao gồm chứng chỉ ngôn ngữ trước hạn chót) sẽ được tự động xem xét cho học bổng (Không có đơn đăng ký riêng biệt cho học bổng).

Tải mẫu đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết về học bổng tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: