Hội liên hiệp Mỹ của Giải thưởng nghiên cứu Sự tân tiến của Khoa học (The American Association for the Advancement of Science - AAAS) được mở cho các nhà khoa học trẻ đến từ mọi quốc gia. Giải thưởng nhằm giúp sinh viên theo học chương trình nghiên cứu tại Châu Phi.

485748_actual

Mục đích của học bổng là để đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu.

AAAS là cộng đồng riêng biệt lớn nhất thế giới và là nhà xuất bản các tạp chí khoa học về các lĩnh vực

 • Science (Khoa học)
 • Science Translational Medicine
 • Science Signaling
 • Science Advances (Khoa học tân tiến)
 • Science Immunology (Khoa học tiêm chủng)
 • Science Robotics (Khoa học người máy)

Trung tâm Khoa học đời sống (SciLifeLab) là trung tâm quốc gia Thụy Điển của khoa học sinh học phân tử và cũng chuyên về nghiên cứu sức khỏe và môi trường.

Bậc học: Chương trình nghiên cứu

Ngành học: Các lĩnh vực về Sinh học Tế bào và Phân tử, Nghiên cứu Bộ gen và Protein, Sinh thái học và Môi trường, Y học tịnh tiến.

Giá trị học bổng: Mỗi năm, giải thưởng mà người chiến thắng giành được sẽ trị giá 30.000 đô la Mỹ; mỗi ứng viên chiến thắng trong một thể loại sẽ nhận 10.000 đô la Mỹ.

Số lượng học bổng: Một học bổng được trao tặng.

Học bổng sẽ được trao tặng tại Châu Phi.

Yêu cầu:

*Yêu cầu ứng tuyển cho học bổng

+) Ứng viên cho giải thưởng năm 2017 phải có bằng Tiến sĩ (PhD) được cấp trong khoảng thời gian từ ngày 01/01//2015 đến ngày 31/12/2016. Theo quy định, nhà trường chỉ chấp nhận các tấm bằng được cấp trong thời gian trên.

+) Nghiên cứu mô tả luận văn của ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Sinh học phân tử và tế bào (Cell and Molecular Biology): nghiên cứu về thể loại này sẽ bao gồm các quy trình phân tử và tế bào thuộc nhiều mức độ từ đơn phân tử đến đơn tế bào đến mô và các hệ thống cơ quan.
 • Nghiên cứu bộ gen và bộ protein (Genomics and Proteomics): nghiên cứu về thể loại này tập trung vào phân tích các sự kiện liên quan đến gen và protein, dựa trên mạng lưới gen hoặc protein để hoàn thành việc định hình gen hoặc protein trong 1 cơ quan.
 • Sinh thái học và môi trường (Ecology and Environment): nghiên cứu về thể loại này bao gồm các tương tác giữa các sinh vật và môi trường và bằng cách này các quá trình này bị tác động bởi hoạt động của con người.
 • Y học tịnh tiến (Translational Medicine): nghiên cứu về thể loại này xây dựng trên các nghiên cứu về quá trình sinh học trong ống nghiệm hoặc mẫu động vật để phát triển các liệu pháp hoặc thủ thuật y khoa tiềm năng.

+) Giải thưởng sẽ chỉ dành cho các nghiên cứu được thực hiện khi ứng viên là sinh viên đại học.

+) Giải thưởng không phân biệt giới tính, chủng tộc hoặc quốc tịch.

+) Các nhân viên làm việc cho SciLifeLab, Science/AAAS, và cộng tác viên trong việc quản lí hoặc tài trợ cho giải thưởng và họ hàng của họ sẽ không được tham gia.

*Yêu cầu khi đăng ký chương trình học

 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng Tiến sĩ.
 • Yêu cầu năng lực tiếng Anh: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực ngôn ngữ của trường.

Quốc tịch: Các ứng viên thuộc mọi quốc tịch có thể tham gia cho giải thưởng

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót là ngày 15 tháng 6 năm 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải nộp các văn bản sau:

+) Đơn đăng ký hoàn chỉnh

+) Một bài luận, được viết bởi ứng viên, mô tả nội dung đề cương và ứng dụng của nghiên cứu về lĩnh vực chủ đề đã chọn. Bài luận không chứa quá 1000 từ và phải có biểu đồ hoặc bảng.

+) Một thư giới thiệu (độ dài 1  trang) từ giáo viên hướng dẫn hoặc 1 thành viên trong hội đồng thẩm định luận văn. Thư giới thiệu nên bao gồm bản đánh giá ứng viên và nhận xét những điểm tiêu biểu, quan trọng trong nghiên cứu của ứng viên.

+) Một bản tóm tắt luận văn (Độ dài không vượt quá 4 trang giấy được in 2 mặt).

+) Danh sách các văn bản sau:

 • Trích dẫn đầy đủ của các tài liệu tham khảo về nghiên cứu được mô tả trong bài luận.
 • Các giải thưởng học thuật và nghề nghiệp mà ứng viên đã từng được nhận.
 • Kinh nghiệm làm việc liên quan.

Tải mẫu đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết về học bổng tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: