Sheffield Hallam University

Học bổng Transform Together mở dơn dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Sheffield Hallam.

Bậc học: Đại học và sau đại học.

Ngành học: Tất cả các ngành được đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng: Giảm 50% học phí.

Yêu cầu:

  • Ứng viên là sinh viên quốc tế.
  • Đối với bậc sau đại học: Đạt điểm tối thiểu là 2.1 hoặc tương đương ở bậc cử nhân.
  • Đối với bậc đại học: Đạt đủ trình độ tiếng Anh.
  • Là sinh viên tự chủ tài chính.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/5/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Ứng viên nộp đơn vào trường tại trang web tại đây.
  • Sau khi ứng viên được nhận vào trường, ứng viên phải nộp hồ sơ học bổng trước deadline quy định.

Xem thêm thông tin:

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: