university of queensland logo

Đại học Queensland cung cấp học bổng Tiến sĩ UQ dành cho ứng viên quốc tế nhằm hỗ trợ các Dự án nghiên cứu hạng 1 tại Úc.

Future Students Campaign

Đại học Queensland (UQ) là tổ chức nghiên cứu chuyên sâu thuộc top 50 trường đại học trên thế giới, cung cấp các lựa chọn và cơ hội học tập trước và sau đại học.

Sinh viên cần đạt đầu vào OP tối thiểu là 11 hoặc tương đương nếu ở các bang, vùng khác của Úc hoặc các sinh viên học tiếp có GPA tối thiểu 4.0.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: 

 • Agribusiness, Agriculture, Environment, and Science (Kinh doanh nông nghiệp, Nông nghiệp, Môi trường và Khoa học),
 • Engineering, Architecture and Planning, and Information Technology (Kỹ thuật, Kiến trúc và Quy hoạch, Công nghệ thông tin),
 • Health (Sức khỏe), Humanities, Education, Psychology, and Music (Nhân văn, Giáo dục, Tâm lý học và Âm nhạc),
 • Business, economics, and law (Kinh doanh, Kinh tế và Luật (sắp tới)).

Giá trị học bổng: Trợ cấp 27,082$ mỗi năm (theo mức của 2018), điều chỉnh theo chỉ số giá hàng năm, học phí, bảo hiểm sức khỏe sinh viên quốc tế (OSHC).

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở Úc

Yêu cầu:

 • Tùy theo quyết định của Chủ nhiệm Khoa - Trường UQ, trường đại học sẽ chấp nhận các bằng tương đương với bằng Cử nhân UQ hạng IIA hoặc cao hơn, đây là tiêu chuẩn đầu vào căn bản.
 • Bằng này cần có yếu tố liên quan đến nghiên cứu, được mô tả tại mục 'Related Research Experience' của trang web này.
 • Thành tích học tập tối thiểu: Để đáp ứng yêu cầu đầu vào của trường với chương trình Tiến sĩ, ứng viên cần cung cấp 1 trong các tài liệu sau:
  • 1 bằng Cử nhân hạng IIA hoặc cao hơn từ các trường đại học được công nhận, bằng cần có yếu tố liên quan đến nghiên cứu.
  • 1 bằng Thạc sĩ nghiên cứu.
  • 1 bằng Thạc sĩ của khóa học với điểm GPA toàn bộ tương đương 5.65 trên thang 7 của UQ, bằng cần có yếu tố liên quan đến nghiên cứu.
  • Bằng sau Đại học với ít nhất 1 năm toàn thời gian cùng điểm GPA toàn bộ tương đương 5.0 trên thang điểm 7 UQ, có kinh nghiệm nghiên cứu tương đương bằng danh dự IIA, được yêu cầu tùy theo từng trường hợp.
  • 1 bằng cử nhân với ít nhất 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu liên quan, bao gồm cả các ấn phẩm nghiên cứu.
 • Ứng viên cần đáp ứng yêu cầu năng lực tiếng Anh của trường đại học tại Đây

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/12/2019 (Chú ý rằng học bổng này sẽ không có hạn đóng. Khi các ứng viên thích hợp cho dự án được lựa chọn, dự án sẽ được chuyển khỏi danh sách. Ứng viên có thể xem danh sách dự án tại mục ‘About the award’ bên dưới)

Phương thức nộp hồ sơ:

 •  Bước 1 - Tìm các dự án tại link bên dưới. Gửi email đến Điều tra viên trưởng nếu ứng viên có câu hỏi về dự án, sự phù hợp với dự án hoặc về trình độ chuyên môn ưu tiên. Nếu ứng viên gặp khó khăn khi liên hệ với Điều tra viên trưởng về dự án, ứng viên có thể liên lạc với Quản trị viên sau Đại học của Trường. Khi đã xác định được dự án phù hợp nhất, ứng viên chuyển sang bước 2
 • Bước 2 - Chuẩn bị các tài liệu ứng tuyển tại Đây.
 • Bước 3 - Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến (OLA). Ứng viên tham khảo hướng dẫn này về cách trả lời cụ thể từng câu hỏi cho học bổng.
 • Ứng viên tải đơn đăng ký tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: