Học bổng toàn phần cho chương trình đại học tại Cao đẳng Beloit được trao tặng cho những học sinh có thành tích cao trong học tập. Cao đẳng Beloit là một cao đẳng khoa học nhân văn tư thục ở Beloit, Wisconsin. Thành lập năm 1846, Beloit là cao đẳng lâu đời nhất còn hoạt động ở Wisconsin và được thành lập khi Bang Wisconsin vẫn còn là một vùng lãnh thổ.

https_blogs-images.forbes.comjmaureenhendersonfiles201408670px-beloit_college_sign

Ngành học: Những ngành được đào tạo tại trường.

Bậc học: Đại học

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Trường trao tặng một số lượng hạn chế học bổng toàn phần mỗi năm cho sinh viên quốc tế. Mặc dù, những học bổng này bao gồm toàn bộ học phí, nhưng quan trọng là nhớ rằng chi phí ăn ở, phí, sách, chi phí cá nhân, và chi phí đi lại không được bao gồm. Chúng tôi dự tính rằng mỗi học sinh phải có nguồn tài chính tối thiểu $11,000 mỗi năm để chi trả những chi phí không bao gồm trong học bổng.

Số lượng học bổng: Không rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Mỹ.

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học tại trường:

  • Yêu cầu đầu vào: Tất cả ứng viên phải cung cấp bằng chứng hỗ trợ tài chính như là một phần của đơn nhập học. Hoàn tất một trong những đơn yêu cầu và tài liệu hỗ trợ tài chính (VD: bản kê khai ngân hàng, thư bảo trợ).
    • Đơn khai hỗ trợ tài chính online Cao đẳng Beloit (hãy chuẩn bị tài liệu hỗ trợ tài chính bổ sung để tải lên)
    • Chứng nhận tài chính sinh viên quốc tế (dành cho cân nhắc tài năng)
    • Đơn hỗ trợ tài chính sinh viên quốc tế (dành cho cân nhắc tài năng và tài chính)
  • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức được yêu cầu nộp bằng cấp chứng minh mức độ thông thạo tiếng Anh ở trình độ cao được quy định bởi trường Đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/01/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Bạn có thể nộp đơn cho trường bằng nhiều cách:

Cao đẳng Beloit tìm kiếm sinh viên khao khát tri thức, quan tâm xã hội, và quyết tâm rõ ràng đang có hứng thú trải nghiệm giáo dục và môi trường thân thiện để thử nghiệm và ứng dụng kiến thức mới mẻ của họ.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: