Đại học Toronto dành tặng 700 suất học bổng đầu vào cho sinh viên trong năm học 2018-2019. Chương trình học bổng của trường được thiết kế để thưởng cho sinh viên của bất kỳ quốc tịch nào có trình độ học vấn và tiềm năng cao nhất.

University of Toronto

Đại học Toronto là một trường đại học nghiên cứu công ở Toronto, Ontario, Canada toạ lạc bao quanh Công viên Queen

Bậc học: Cử nhân.

Ngành học: Các học bổng này được trao trong lĩnh vực Kỹ thuật.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Những học bổng này sẽ bao gồm $ 7500.

Số lượng học bổng: 700

Học bổng có thể được thực hiện tại Canada

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học tại trường:

  • Yêu cầu đầu vào: Các sinh viên trung học trong nước và quốc tế được xem xét tự động cho các giải thưởng này dựa trên điểm trung bình của họ tại thời điểm nhập học.
  • Yêu cầu về tiếng Anh: Nếu ngôn ngữ đầu tiên của ứng viên không phải là tiếng Anh, ứng viên phải xuất trình bằng cấp Tiếng Anh trước khi nhập học. Trừ trường hợp ứng viên đã hoàn thành bốn năm học tập toàn thời gian trong một hệ thống trường học giảng dạy bằng tiếng Anh tại một quốc gia sử dụng tiếng Anh chính.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót nộp hồ sơ: 01/02/2018. Ngày trao học bổng là: 17/02/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cung cấp đầy đủ hồ sơ trực tuyến tại Đây

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin học bổng tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: